,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku zaprasza na szkolenie warsztatowe dla rodzin zastępczych pt.:

„Warsztaty dla rodzin zastępczych – analiza trudności
i doskonalenie metod pracy”.

          Szkolenie odbędzie się w cyklu dwóch 3-godzinnych spotkań w terminach 25.10.2018 r. oraz 08.11.2018 r.  w godzinach od 09:00 do 12:00 w sali Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Brzesku, ul. Piastowska 2 B.

          Szkolenie będzie prowadził pedagog, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku - p. Grzegorz Zelek. Zachęcamy do uczestnictwa
w szkoleniu, jednocześnie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze z terenu Powiatu Brzeskiego.