,

alt

Brzesko, dnia 07.03.2013 r.

Wybór wykonawcy z zapytania o sale

 

PCPR w Brzesku informuje, iż w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Przedłożona oferta spełniała wyznaczone przez Zamawiającego kryteria w związku z powyższym została przyjęta do realizacji. W wyniku procedury została wybrana wykonawca z Gnojnika.