,
Projekty programów
czwartek, 19 czerwca 2008 00:00
Brzesko, dnia 17.06.2008 r.

Nasz znak: PCPR/MP/8271/8/26/08

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku informuje, iż opracowało projekty Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008 - 2015 oraz Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008 - 2015.
Tworzenie i realizacja przedmiotowych programów wynika z art. 19 pkt 1 i 4 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
W związku z koniecznością przedstawienia ww. projektów Radzie Powiatu Brzeskiego zwracamy się o zapoznanie się z przedmiotowymi projektami i ustosunkowanie się, co do ich treści. Wszelkie uwagi oraz propozycje zmian do ww. programów prosimy kierować pisemnie na adres naszej placówki: PCPR w Brzesku, ul. Wyszyńskiego 6, 32-800 Brzesko – do dnia 27.06.2008 r.
Projekty ww. programów zostaną przesłane do Państwa placówki drogą elektroniczną. Są one również dostępne na stronie internetowej PCPR w Brzesku: www.brzesko.pcpr.info

Otrzymują:
1. Zespół Kuratorów Sądowych w Sądzie Rejonowy w Brzesku.
2. Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku
3. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku.
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku.
5. Komenda Powiatowa Policji w Brzesku.
6. Dom Dziecka w Jasieniu.
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej.
8. Urząd Gminy Borzęcin.
9. Urząd Miasta Brzesko.
10. Urząd Miasta Czchów.
11. Urząd Gminy Dębno.
12. Urząd Gminy Gnojnik.
13. Urząd Gminy Iwkowa.
14. Urząd Gminy Szczurowa.
15. GOPS w Borzęcinie.
16. MOPS w Brzesku.
17. MOPS w Czchowie.
18. GOPS w Dębnie.
19. GOPS w Gnojniku.
20. GOPS w Iwkowej.
21. GOPS w Szczurowej.
 
Treść programów:
Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008-2015
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008-2015