,
NABÓR DO PROJEKTU
czwartek, 02 stycznia 2014 06:35

projektBrzesko, dn.02.01.2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór do projektu systemowego na 2014 rok  pn: „Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską. Program operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z największych programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Głównym jego celem jest wyrównanie szans i aktywna integracja osób, które są w trudniejszym niż inni położeniu.

 

W ramach realizowanego projektu przewidziane są m.in. takie działania jak:

 • doradztwo zawodowe
 • nauka języka obcego
 • nauka obsługi komputera
 • zajęcia z kosmetyczką, wizażystką
 • dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego
 • atrakcyjne wyjazdy integracyjne
 • poczęstunek na każdych zajęciach
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • talony na zakupy

Ponadto:

 

W ramach realizowanego projektu utworzone zostaną 4 grupy:

 • osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej
 • osoby w wieku 18-34 pozostające bez zatrudnienia, poszukujące pracy
 • rodziny zastępcze
 • rodzice biologiczni

 

Wszelkich informacji o projekcie udzielają pracownicy PCPR w Brzesku.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Piastowska 2B (obok „Zielonki”)

32-800 Brzesko

tel./fax 14 66 30 031