,
Zapytanie ofertowe: SZKOŁA DLA RODZICOW I WYCHOWAWCÓW
piątek, 07 marca 2014 11:38

Brzesko, dnia 2014-03-07

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.Nazwa i adres zamawiającego:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

2.Nazwa przedmiotu zamówienia:

WARSZTATY Z ZAKRESU: „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” DLA 25 BENEFICJENTÓW
PROJEKTU SYSTEMOWEGO:
„WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ – ROZWÓJ I POWSZECHNIANIE
AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU”

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.
Zamawiający wymaga aby oferenci posiadali wykształcenie wyższe psychologiczne lub
pedagogiczne, posiadali udokumentowane uprawnienia do przeprowadzenia wymienionych
zajęć jak również posiadali doświadczenie w prowadzeniu podobnych zajęć. Wymaga się aby
zajęcia były realizowane przez dwóch prowadzących równocześnie.

4.Termin i miejsce składania ofert: do dnia 14.03.2014 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Brzesku przy ul. Piastowska 2 B lub na adres mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5.Tryb postępowania:

Złożone oferty zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami regulaminu zamówień poniżej 14 tys. euro
obowiązującym w PCPR Brzesko

6.Oferty należy składać według wzorca zamieszczonego poniżej:

Oferty należy składać według wzorca zamieszczonego poniżej:

 projekt

 

 

 

„Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku”.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

 

…………………, dnia…………………

FORMULARZ OFERTY

 

1.Nazwa i adres wykonawcy:

 

Nazwa:………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………..

NIP:…………………………………………………………………………………….

REGON:………………………………………………………………………………..

Nr Rachunku Bankowego………………………………………………………………

2.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cena netto:…………………………………zł.

Podatek VAT:……………………………...zł.

Cena brutto:………………………………..zł

Słownie brutto:………………………………………………………………………..zł.

3.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

4.Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

……………………., dnia………….                                                     ……………………………………

                                                                                                                     Podpis osoby upoważnionej