,
Zapytanie ofertowe: KURS KOMPUTEROWY
poniedziałek, 07 kwietnia 2014 09:27

projektBrzesko, dn. 07.04.2014r.

1.Nazwa i adres zamawiającego:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

2.Nazwa przedmiotu zamówienia:

KURS KOMPUTEROWY DLA DWÓCH GRUP

a)grupa podstawowa 13 osób

b)grupa zaawansowana 8 osób


BENEFICJENTÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO: „WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ – ROZWÓJ I POWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU”

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie kursu z własnym sprzętem komputerowym w wymiarze 32 godz. dla każdej z grup, w godzinach popołudniowych, sporządzenie konspektu prowadzonych zajęć i sprawozdania po ich zakończeniu oraz przygotowanie materiałów dla uczestników. Miejsce pracy: Brzesko

4.Termin i miejsce składania ofert: do dnia 15.04.2014 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Brzesku przy ul. Piastowska 2 B lub na adres mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5. Wymagania:

- wykształcenie wyższe kierunkowe (informatyka)

- komunikatywność,

- otwartość i odporność na stres

- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu tego typu zajęć

6.Tryb postępowania:

Złożone oferty zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami regulaminu zamówień poniżej 14 tys. euro
obowiązującym w PCPR Brzesko

7.Oferty należy składać według wzorca zamieszczonego poniżej:

„Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

…………………, dnia…………………

FORMULARZ OFERTY

1.Nazwa i adres wykonawcy:

Nazwa:………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………..

NIP:…………………………………………………………………………………….

REGON:………………………………………………………………………………..

Nr Rachunku Bankowego………………………………………………………………

2.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cena netto:…………………………………zł.

Podatek VAT:……………………………...zł.

Cena brutto:………………………………..zł

Słownie brutto:………………………………………………………………………..zł.

3.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

4.Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

……………………., dnia………….                                                     ……………………………………

                                                                                                                     Podpis osoby upoważnionej