,
Zapytanie ofertowe: ocena zasadności wózka elektrycznego
wtorek, 15 lipca 2014 12:57

Brzesko, dn. 15.07.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.Nazwa i adres zamawiającego:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

UL. PIASTOWSKA 2 B 32-800 BRZESKO

2. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Ocena zasadności zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
w ramach realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd 2014 r.

 

 

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie w terminie od dnia 21.07.2014 r. do dnia 20.08.2014 r. oceny zasadności zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd 2014 r. przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

4. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 18.07.2014 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku przy ul. Piastowska 2 B lub na adres mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5.Tryb postępowania:

Złożone oferty zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami regulaminu zamówień poniżej 14 tys. euro obowiązującym w PCPR Brzesko

6. Oferty należy składać według wzorca zamieszczonego poniżej:

 

 

…………………, dnia…………………

FORMULARZ OFERTY

  1. Nazwa i adres wykonawcy:

Nazwa:………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………..

NIP:…………………………………………………………………………………….

REGON:………………………………………………………………………………..

Nr Rachunku Bankowego………………………………………………………………

    2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cena netto:…………………………………zł.

Podatek VAT:……………………………...zł.

Cena brutto:………………………………..zł

Słownie brutto:………………………………………………………………………..zł.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

……………………., dnia………….                                              ……………………………………

                                                                                        Podpis osoby upoważnionej