,
Zapytanie ofertowe: zajęcia z kosmetyki i wizażu
środa, 12 listopada 2014 09:33

1.Nazwa i adres zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

UL. PIASTOWSKA 2 B 32-800 BRZESKO

2.Nazwa przedmiotu zamówienia:

ZAJĘCIA Z KOSMETYKI I ELEMENTÓW WIZAŻU DLA 36 UCZESTNIKÓW
PROJEKTU SYSTEMOWEGO „WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ – ROZWÓJ
I POWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W BRZESKU”

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie w terminie od 24.11.2014 r. do 18.12.2014r.
zajęć z kosmetyki i wizażu w wymiarze 32 godzin
dla każdej z dwóch grup. Prowadzenie dziennika zajęć
i sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych zajęć.
(Od prowadzącego wymaga się odpowiedniego wykształcenia
kwalifikacji zawodowych)

Zajęcia odbywać będą się
w Brzesku.

4.Termin i miejsce składania ofert: do dnia 21.11.2014 r. w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku przy
ul. Piastowska 2 B lub na adres mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5.Tryb postępowania:

Złożone oferty zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami regulaminu zamówień
publicznych poniżej 14 tys. euro obowiązującym w PCPR Brzesko.

 6.Oferty należy składać według wzorca zamieszczonego poniżej:

 projekt

…………………, dnia…………………

FORMULARZ OFERTY

1.Nazwa i adres wykonawcy:

Nazwa:………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………..

NIP:…………………………………………………………………………………….

REGON:………………………………………………………………………………..

Nr Rachunku Bankowego………………………………………………………………

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamożnienia za:

Cena brutto/ godzina………………………………..zł

Słownie brutto:………………………………………………………………………..zł.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

 

……………………., dnia………….                              

                                                                          ……………………………………

                                                                        Podpis osoby upoważnionej