,
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdu do Warszawy
wtorek, 18 listopada 2014 15:33

1autocar1.Nazwa i adres zamawiającego:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

UL. PIASTOWSKA 2 B 32-800 BRZESKO

2.Nazwa przedmiotu zamówienia:

ZORGANIZOWANIE WYJAZDU O CHARAKTERZE KULTURALNYM I TURYSTYCZNYM DO WARSZAWY W TERMINIE OD 29.11.2014 DO 15.12.2014DLA 46 UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO „WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ – ROZWÓJ I POWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU”

 

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Zorganizowanie w terminie od 29.11.2014 do 15.12.2014 dwudniowego wyjazdu o charakterze kulturalnym i turystycznym do Warszawy (w tym wszystkich kosztów z tym związanych  z noclegiem, posiłkami, przejazdem, opłatami za parkingi, bilety wstępu, itd.)

4.Termin i miejsce składania ofert: do dnia  27.11.2014 r. w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku przy
ul. Piastowska 2 B lub na adres mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5.Tryb postępowania:

Złożone oferty zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami regulaminu zamówień
publicznych poniżej 14 tys. euro obowiązującym w PCPR Brzesko.

 6.Oferty należy składać według wzorca zamieszczonego poniżej:


„Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

…………………, dnia…………………

FORMULARZ OFERTY

1.Nazwa i adres wykonawcy:

Nazwa:………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………..

NIP:…………………………………………………………………………………….

REGON:………………………………………………………………………………..

Nr Rachunku Bankowego………………………………………………………………

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamożnienia za:

Cena netto:…………………………………zł.

Podatek VAT:……………………………...zł.

Cena brutto:………………………………..zł

Słownie brutto:………………………………………………………………………..zł.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

……………………., dnia………….                              

                                                                          ……………………………………

                                                                         Podpis osoby upoważnionej