,
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza OSOBY POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM
niedziela, 15 lutego 2015 00:00

do skorzystania z darmowych porad specjalistów (prawnika, psychologa, osoby pierwszego kontaktu) oraz do skorzystania z pomocy materialnej, w tym pokrywanie kosztów:

  • żywności lub bonów żywnościowych
  • zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej
  • edukacji ogólnokształcącej i zawodowej, także na zasadach indywidualnego kształcenia
  • czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
  • dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby
  • świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
  • przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem powyższych świadczeń

Zapraszamy do naszych punktów w Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej i Brzesku.

pdfMiejsca świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem333.51 KB