,
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę klimatyzacji wraz z montażem
środa, 14 października 2015 11:09

Dostawa, montaż i serwis :

klimatyzacji naściennej na pomieszczenia biurowe na parterze do 25 m2

Oferta winna zawierać co najmniej:

- nazwę oferenta;

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym;

- wartość oferty brutto w złotych polskich;

- warunki gwarancji.

Oferta winna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę jej sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Ofertę należy przesłać na adres:

Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Brzesku, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko

Termin złożenia ofert upływa w dniu:  16.10.2015 r.

Ofert można dostarczyć:

- osobiście;

- za pośrednictwem poczty;

- mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wybór ofert nastąpi w oparciu o kryterium ceny – waga 90% oraz serwis w okresie gwarancyjnym – waga 10%

Pytający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z żadnej z ofert, bez podania przyczyny, jak również nie powiadamiania pisemnie oferentów o wyniku postępowania.