,
harmonogram aktywny samorząd
piątek, 26 lutego 2016 07:33

altPoniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd 2016 r.”, który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu:

 


26.02.2016
Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku
18.03.2016 Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu
pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks)
21.03.2016
MODUŁ II
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2015/2016
30.03.2016
MODUŁ II
Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2015/2016
01.04.2016
MODUŁ I
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I na I etap
31.05.2016
MODUŁ II
Termin zakończenia wypłaty dofinansowania
w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2016 r.
31.05.2016
MODUŁ I
Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach modułu I na etap I
01.06.2016
MODUŁ I
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie modułu I na II etap

30.08.2016

MODUŁ I

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach modułu I na etap II

10.10.2016

MODUŁ II

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego dot. wyłącznie dodatku
31.01.2017 Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu
(w odniesieniu do wniosków złożonych w 2016 r.)
30.06.2017 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2015 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone