,
konferencja
czwartek, 03 marca 2016 11:21

TVL 3106Konferencja pn. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkołach na terenie powiatu brzeskiego”

W dniu 01.03.2016 r. o godzinie 9.00 w  Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku odbyła się konferencja pn. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkołach na terenie powiatu brzeskiego” .Spotkanie uroczyście otworzył Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Brzesku insp. Romanem Gurgulem, Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku Janiną Motak oraz Krystianem Sroka z Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku. W konferencji uczestniczyli Dyrektorowie szkół Podstawowych, Gimnazjalnych oraz Ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Brzeskiego.

Podczas konferencji policjanci z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich
i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Brzesku - st. sierż. Monika Lis. i asp. szt. Bogumił Machaj zapoznali zebranych z algorytmami działania w przypadku przemocy w rodzinie, omówili również zasady postępowania w przypadku zachowań
o charakterze terrorystycznym w placówkach oświatowych a także poruszali zagadnienia
z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

Po przerwie kawowej Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku Aneta Rzepa - psycholog  oraz Barbara Łyduch psycholog, przedstawiły program profilaktyczny „Niebieski Parasol” skierowany do młodzieży i rodziców szkół gimnazjalnych pod kątem zjawisk przemocy i agresji. Propozycja przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych dla uczniów oraz pogadanek i pedagogizacji rodziców na zebraniach wywiadowczych  cieszyła się u zebranych dużym zainteresowaniem. Pierwsze spotkania w ramach programu ruszą w marcu br. W trakcie spotkania ogłoszony został również konkurs plastyczny dla młodzieży gimnazjalnej pn: "Stop przemocy".

Przeprowadzona konferencja rozpoczęła cykl szkoleń dla nauczycieli i uczniów.

 

TVL 3106TVL 3127TVL 3142TVL 3152TVL 3157