,

Brzesko, 09.04.2014

W dniu 08.04.2014 dla 12 osób niepełnosprawnych zakończyly się zajęcia z treningu interpersonalnego. Celem zajęć z było doskonalenie umiejętności społecznych w relacjach interpersonalnych, nabycie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, poznanie swojej roli w grupie, zwiększenie wiary we własne możliwości, poprawa własnego wizerunku, autoprezentacji, nabycie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem, nabycie i doskonalenie umiejętności rozwiązywanie konfliktów. Na zajęciach poruszano m.in. takie zagadnienia jak: komunikacja niewerbalna, mowa ciała, asertywność, konflikty i sposoby ich rozwiązywania, autoprezentacja, negocjacje, kultura dyskusji czy nawiązywanie nowych relacji. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestnicy chętnie w nich uczestniczyli, razem współpracowali, prowadzili dyskusje w grupach i na forum.