,
Zgodnie z założeniami harmonogramu realizacji projektu, odbyły się kursy zawodowe dla grupy osób niepełnosprawnych o profilu zgodnym z zainteresowaniami uczestników projektu. W dniach od 10.08.2009r. do 14.08.2009r. odbywał się kurs ,,Magazynier” dla 4 niepełnosprawnych mężczyzn z WTZ. Zajęcia odbywały się w OKZ w Brzesku. Tematyką szkolenia kursu ,,Magazynier” były: zasady BHP, charakterystyka warunków pracy, dokumentacja magazynowa, sprzedaż detaliczna i hurtowa, obsługa klienta i organizacja sprzedaży, podstawy towaroznawstwa z uwzględnieniem zastosowania norm ISO – 9001, zasady reklamy i podstawy marketingu, elementy logistyki. Od 27.07.2009r. do 21.08.2009r. organizowany był kurs ,,Pracownik małej gastronomii” dla 6 niepełnosprawnych kobiet z WTZ i ŚDS. Natomiast w dniach od 17.08.2009r. do 31.08.2009r. odbył się kurs ,Kierowca wózka jezdniowego” dla jednego niepełnosprawnego mężczyzny z ŚDS, który spełniał wymagania formalne umożliwiające realizacje tego kursu. Zajęcia odbywały się w Tarnowie. Tematem zajęć kursu ,,Kierowca wózka jezdniowego” były: zagadnienia z zakresu BHP, budowa wózków, bezpieczna wymiana butli gazowych, wiadomości z zakresu ładunko znawstwa, dozoru technicznego, czynności operatora przy obsłudze wózków oraz w czasie pracy wózkami, typy stosowanych wózków jezdniowych. Na zakończenie każdego kursu odbył się egzamin, w wyniku którego wszyscy uczestnicy uzyskali uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika malej gastronomii, magazyniera oraz kierowcy wózka jezdniowego.