,

,, Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

W dniach od 04.05.2009r.- 25.05.2009r. odbyły się  spotkania  rekrutacyjne  z   niepełnosprawnymi uczestnikami   z  WTZ  w Brzesku  i  z   WTZ  w   Zawadzie  Uszewskiej  oraz  z   ŚDS   w  Brzesku.  Uczestnikami projektu mogły być osoby, których   stan   zdrowia  pozwala    na  usamodzielnienie.  Natomiast  wstępna rekrutacja   osób  z otoczenia osób niepełnosprawnych  miała  miejsce  na  przestrzeni  ostatnich  sześciu  miesięcy,  podczas   licznych  spotkań , gdy  osoby  te  składały  w  siedzibie   PCPR   wnioski  o  uzyskanie  dofinansowania  ze  środków  PFRON,  bądź  przychodziły  po  porady  psychologiczne  lub prawne.

Spotkania te odbywały się  z  Dyrektorem  PCPR w Brzesku oraz  z  pracownikami PCPR, zajmującymi się realizacją zadań  z  zakresu  rehabilitacji  społecznej   i  zawodowej  osób niepełnosprawnych . Osoby te często   mówiły  o  problemach  związanych   z   szansami   na  swoją   aktywność   społeczną i zawodową. Ostatecznego  wyboru  uczestników  projektu  dokonała  powołana  w  tym  celu komisja    rekrutacyjna    w   PCPR w Brzesku, w skład której wchodzili: zarząd projektu-Dyrektor PCPR, kierownik projektu, specjalista ds. rekrutacji, ewaluacji i monitoringu oraz  specjalista ds. ON.  Wsparcie   skierowane   zostało   do   osób   najbardziej potrzebujących i zmotywowanych do tego, aby czerpać korzyści z oferowanych instrumentów aktywnej integracji.
Uczestnicy projektu zostali podzieleni na dwie grupy:

Grupa I to 12 osób niepełnosprawnych uczestników zajęć w WTZ i ŚDS
Grupa II to 12 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych.

Obydwie grupy miały podobny program zajęć.