,

Kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej – mgr Małgorzata Hawryś – wew. 24

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – mgr Marta Nakielny – wew. 21

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – mgr Kamila Słomka – wew. 21

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej –   Ewa Brzegowa – wew. 21

Pedagog/pracownik socjalny – mgr Agnieszka Lambert - Gaudnik – wew. 22

Psycholog – mgr Aneta Rzepa wew.14

Psycholog - mgr Marta Knapińska wew. 19

Prawnik – mgr Jan Waresiak wew. 19

Referent ds. świadczeń – mgr Renata Topolska. - wew. 22

Numery kontaktowe do PCPR w Brzesku -

stacjonarny – 14 66 300 31

komórkowy – 530 620 059

Godziny pracy

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Małgorzata Hawryś

8:00 – 15:00

8:00 – 15:00

8:00 – 15:00

8:00 – 15:00

8:00 – 15:00

Marta Nakielny

7:30 – 15:30

7:30 – 15:30

7:30 – 15:30

7:30 – 15:30

7:30 – 15:30

Kamila Słomka

7:30- 15:30

7:30- 15:30

7:30- 15:30

7:30- 15:30

7:30- 15:30

Ewa Brzegowa

7:00- 15:00

7:00- 15:00

7:00- 15:00

7:00- 15:00

7:00- 15:00

Renata Topolska

7:00 – 14:00

7:00 – 14:00

7:00 – 14:00

7:00 – 14:00

7:00 – 14:00

Agnieszka Lambert Gaudnik

7:30 – 14:30

7:30 – 14:30

7:30 – 14:30

7:30 – 14:30

7:30 – 14:30

Aneta Rzepa

8:30 – 16:30

8:30-15:30

8:30 – 18:00

7:00 – 15:30

8:30 – 15:30

Marta Knapińska

9:00 – 14:00

---------------

----------------

13:00 – 18:00

----------------

Jan Waresiak

---------------

7:30 – 18:00

7:30 – 18:00

-----------------

----------------