,
Przydatne telefony
piątek, 19 sierpnia 2016 08:17
 • Ogólnopolski telefon alarmowy - 112
 • Całodobowy telefon informacyjny dla osób bezdomnych - 987
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 0 801 120 002
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki-Narkomania - 0 801 199 990
 • Ogólnopolska linia telefoniczna "Pomarańczowa Linia" dla rodziców, których dzieci sięgają po alkohol, narkotyki - 0 801 140 068
 • Anonimowa Policyjna Linia Specjalna - 0 800 120 148
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 0 800 12 12 12
 • Dla kobiet – telefon wsparcia Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny - (22) 635 93 92
 • Dla kobiet w ciąży - (22) 624 20 68 lub 0 602 285 444
 • Dla kobiet w ciąży i matek małych dzieci – telefon Fundacji Rodzić po Ludzku - (22) 628 11 91
 • Telefon informacji i interwencji Fundacji „Rodzić po Ludzku” - (22) 627 27 03
 • STOP – telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją - (22) 621 35 37
 • Dla ojców i dzieci, których prawa nie są przestrzegane – telefon Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - (22) 844 14 82
 • La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu - (22) 628 99 99
 • Dla rodzin osób zaginionych – telefon Fundacji ITAKA - 0 801 24 70 70 lub 654 70 70