,
Zapytania Ofertowe
Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu „Nowe szanse – nowe możliwości”.
czwartek, 12 października 2017 09:32

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu „Nowe szanse – nowe możliwości”.

Treść ogłoszenia dostępna TUTAJ

druk_do_pobrania_OFERTA.docx

 
ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów PCPR – dzieci
czwartek, 07 września 2017 07:06

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów PCPR – dzieci, w wymiarze maksymalnie 160 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

 1. Poradnictwo realizowane będzie w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie powiatu brzeskiego.
 2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
 3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.
Więcej…
 
Protokół z wyboru wykonawcy - realizacja wsparcia logopedy-dla klientów PCPR
czwartek, 07 września 2017 07:02

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16

Brzesko 06.09.2017

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 1. Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu usługi

Realizacja wsparcia logopedy dla - klientów PCPR, w wymiarze 96 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

 1. Poradnictwo realizowane będzie w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie powiatu brzeskiego.
 2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
 3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.
 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.pcprbrzesko.pl

Więcej…
 
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów PCPR – osoby dorosłe niepełnosprawne
czwartek, 07 września 2017 06:59

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16

Brzesko 06.09.2017

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 1. Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu usługi

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów PCPR – osoby dorosłe niepełnosprawne, w wymiarze maksymalnie 160 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

 1. Poradnictwo realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego.
 2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
 3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.
 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.pcprbrzesko.pl

Więcej…
 
ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Realizacja wsparcia logopedy dla - klientów PCPR, w wymiarze 96 godzin
piątek, 11 sierpnia 2017 09:36

Opis przedmiotu usługi

Realizacja wsparcia logopedy dla - klientów PCPR, w wymiarze 96 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

 1. Poradnictwo realizowane będzie w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie powiatu brzeskiego.
 2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
 3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

II. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od września 2017 do dnia 20.12.2017

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Udokumentowane kwalifikacje uprawniające do realizacji wsparcia logopedy na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
 2. Wymagane doświadczenie w realizacji wsparcia na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Dla potrzeby oceny spełnienia kryterium doświadczenia wykonawcy, Zamawiający uzna że wykazana usługa spełnia swoim zakresem wymogi Zamawiającego jeśli:

 1. z przedłożonych informacji jednoznacznie wynikać będzie iż zakres usługi odpowiada wymaganiom określonym w pkt.2.
Więcej…
 
ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów PCPR – dzieci
piątek, 11 sierpnia 2017 09:36

Opis przedmiotu usługi

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów PCPR – dzieci, w wymiarze maksymalnie 160 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

 1. Poradnictwo realizowane będzie w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie powiatu brzeskiego.
 2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
 3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

II. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od września 2017 do dnia 20.12.2017

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Udokumentowane kwalifikacje uprawniające do realizacji poradnictwa psychologicznego.
 2. Wymagane doświadczenie w realizacji poradnictwa psychologicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Dla potrzeby oceny spełnienia kryterium doświadczenia wykonawcy, Zamawiający uzna że wykazana usługa spełnia swoim zakresem wymogi Zamawiającego jeśli:

 1. z przedłożonych informacji jednoznacznie wynikać będzie iż zakres usługi odpowiada wymaganiom określonym w pkt.2.

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

Więcej…
 
ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów PCPR – osoby dorosłe niepełnosprawne
piątek, 11 sierpnia 2017 09:36

Opis przedmiotu usługi

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów PCPR – osoby dorosłe niepełnosprawne, w wymiarze maksymalnie 160 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

 1. Poradnictwo realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego.
 2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
 3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

II. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od września 2017 do dnia 20.12.2017

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Udokumentowane kwalifikacje uprawniające do realizacji poradnictwa psychologicznego.
 2. Wymagane doświadczenie w realizacji poradnictwa psychologicznego na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych.

Dla potrzeby oceny spełnienia kryterium doświadczenia wykonawcy, Zamawiający uzna że wykazana usługa spełnia swoim zakresem wymogi Zamawiającego jeśli:

 1. z przedłożonych informacji jednoznacznie wynikać będzie iż zakres usługi odpowiada wymaganiom określonym w pkt.2.

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

Więcej…
 
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - Warsztat - Radzenie sobie ze stresem
czwartek, 06 lipca 2017 00:00

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16.

Brzesko 05.07.2017

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 1. Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu usługi

Warsztat - Radzenie sobie ze stresem.

Szczegółowy zakres szkolenia:

przybliżenie znaczenia słowa „stres”, zastanowienie się, dlaczego pewne sytuacje w naszym życiu są stresujące, pokazanie sposobów radzenia sobie ze stresem, zdefiniowanie, czym jest stres, odróżnienie stresu od innych stanów emocjonalnych, np. od złości czy zdenerwowania, pokazanie, jakie mogą być objawy stresu – fizjologiczne (czyli dotyczące naszego ciała), w sferze emocji, poprawności myślenia i zachowania, kształtowanie umiejętności kontrolowania swojego zachowania w sytuacjach stresowych i analizowania swoich odczuć, omówienie czynników, które mogą powodować reakcję stresową w nowym środowisku.

Więcej…
 
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 32 osób w terminie 06-09.07.2017
środa, 05 lipca 2017 05:20

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16

Brzesko 04.07.2017

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Przedmiot zamówienia:

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 32 osób w terminie 06-09.07.2017.

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.

Wybrana została oferta firmy: Polskie Tatry S.A. Oferta uzyskała największą ilość punktów.

 
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - Realizacja usługi szkolenia dla uczestników projektu z zakresu: Warsztat - Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
czwartek, 29 czerwca 2017 06:39

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16.

Brzesko 28.06.2017

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 1. Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi szkolenia dla uczestników projektu z zakresu: Warsztat - Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Więcej…
 
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - Realizacja usługi szkolenia dla uczestników projektu z zakresu: Warsztat - zapoznanie z pojęciem „emocje”
czwartek, 29 czerwca 2017 06:34

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16.

Brzesko 28.06.2017

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 1. Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi szkolenia dla uczestników projektu z zakresu: Warsztat - zapoznanie z pojęciem „emocje”.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4