,
Zapytania Ofertowe
Opis przedmiotu usługi Realizacja usługi szkolenia dla uczestników projektu z zakresu: Trening percepcji społecznej.
piątek, 28 października 2016 00:00

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi szkolenia dla uczestników projektu z zakresu: Trening percepcji społecznej.

Szczegółowy zakres szkolenia:

Trening percepcji społecznej - polegający na doskonaleniu umiejętności trafnego postrzegania komunikatów niewerbalnych, percepcji stanów emocjonalnych i postaw interpersonalnych, a także doskonaleniu umiejętności rozpoznawania braku spójności w przekazie niewerbalnym drugiej osoby i wnioskowaniu o ich znaczeniu

Więcej…
 
protokoł z wyboru wykonawcy
wtorek, 26 lipca 2016 07:17

 

baner

Brzesko, dn 25.07.2016 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb w ramach projektu: „Nowe szanse – nowe możliwości” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:  zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.pcprbrzesko.pl

Więcej…
 
Oferta pełnienia funkcji specjalisty ds. indywidualnej diagnozy
środa, 13 lipca 2016 08:39

baner

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe szanse – nowe możliwości” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienia funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb w ramach projektu: „Nowe szanse – nowe możliwości” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej…
 
informacja o wynikach
piątek, 08 lipca 2016 10:39

baner

 

 Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0029/16.

Brzesko, dn. 08.07.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Przedmiot usługi:

Pełnienia funkcji specjalisty ds. finansów w ramach projektu: „Nowe szanse – nowe możliwości” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:

 1. Mariola Górska, Łomna 182, 32-720 Nowy Wiśnicz, wpłynęło 07.07.2016
 2. Makarski Szczepan, ul. Łąkowa 37, 33-160 Ryglice, wpłynęło 05.07.2016
 3. KOLEOS Łukasz Oleksiewicz, ul. Marszłka Józefa Piłsudskiego 4, 32-555 Zagórze, wpłynęło 07.07.2016

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

WYBÓR WYKONAWCY

 1. Najniższą cenę realizacji usługi oferuje KOLEOS Łukasz Oleksiewicz, z wykonawcą zostnie zawarta umowa na realicję usługi.

Informacja zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w ramach prowadzonego postępowania.

 
informacja o wynikach
piątek, 08 lipca 2016 10:21

baner

 

 

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0029/16.

Brzesko, dn. 08.07.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Przedmiot usługi:

Pełnienia funkcji Koordynatora Projektu: „Nowe szanse – nowe możliwości” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:

 1. WIRTUAL Wojciech Broczkowski, ul. Podgórska 15, 32-555 Zagórze, wpłynęło 08.07.2016 o godzinie 8.30.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

WYBÓR WYKONAWCY

 1. Najniższą cenę realizacji usługi oferuje WIRTUAL Wojciech Broczkowski, z wykonawcą zostnie zawarta umowa na realicję usługi.

Informacja zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w ramach prowadzonego postępowania.

 

 
projekt „Nowe szanse – nowe możliwości”
czwartek, 30 czerwca 2016 07:37

 baner

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe szanse – nowe możliwości”.
Opis przedmiotu zamówienia
Pełnienie funkcji specjalisty ds. finansów w ramach projektu: „Nowe szanse – nowe możliwości”realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku.

Więcej…
 
w ramach projektu "Nowe szanse- nowe mozliwości"
czwartek, 30 czerwca 2016 05:46

 baner

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu "Nowe szanse- nowe mozliwości".

Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienia funkcji Koordynatora Projektu: "Nowe szanse-nowe mozliwości" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku.

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe
poniedziałek, 08 lipca 2013 09:11

projekt

Brzesko, dn. 08.07.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.Nazwa i adres zamawiającego:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

UL. PIASTOWSKA 2 B 32-800 BRZESKO

2. Nazwa przedmiotu zamówienia:

KURSY ZAWODOWE DLA 49 UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO

„WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ – ROZWÓJ I POWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI
PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU”

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie w terminie od 20.07.2013 do 30.11.2013 r. kursów zawodowych z zakresu:

- kurs spawacza dla 12 osób

- Florystyki dla 18 osób

- Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej dla 17 osób

Wózek widłowy dla 2 osób

Składane oferty powinny dotyczyć łącznie trzech szkoleń zawodowych – nie dopuszcza się

składania ofert na jedno lub kilka wybranych szkoleń.

Więcej…
 
Wybór wykonawcy-sale
czwartek, 07 marca 2013 00:00

alt

Brzesko, dnia 07.03.2013 r.

Wybór wykonawcy z zapytania o sale

 

PCPR w Brzesku informuje, iż w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Przedłożona oferta spełniała wyznaczone przez Zamawiającego kryteria w związku z powyższym została przyjęta do realizacji. W wyniku procedury została wybrana wykonawca z Gnojnika.

 
Zapytanie o wyżywienie
środa, 06 marca 2013 11:51

alt

Brzesko, dn. 06.03.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYŻYWIENIE

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO W 2013 R.

 

Zapytanie dotyczy realizacji projektu nt. „Wykorzystaj swój potencjał - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

 1. 1.Nazwa i adres zamawiającego:

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

UL. PIASTOWSKA 2B

32-800 BRZESKO

Tel. 14/66 300 31

Fax. 14/66 300 31 wew. 12

www.pcprbrzesko.pl

 • osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Czarnota

 

 1. 2.Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia dla grupy od 10 do 54 osób w  czasie zajęć które najprawdopodobniej odbywać będą się w Brzesku lub w miejscowości oddalonej o nie więcej niż 10 km, w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, ciastka, napoje + woda) i jednego ciepłego posiłku.

Godziny wszystkich posiłków muszą być ustalone w uzgodnieniu z Zamawiającym i  dostosowane do godzin zajęć uczestników projektu.

Siedziba wykonawcy powinna znajdować się w tej samej miejscowości, w której odbywają się zajęcia lub wykonawca musi zapewnić dowóz posiłków, w warunkach zaakceptowanych przez Sanepid, do uczestników.

Zmówienie będzie wykonywane w terminie od 14.03.2013 r. do 13.03.2014 r.

 

 1. 3.Warunki które musi spełnić wykonawca:

 

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności wynikające z  przepisów prawa.

 

 1. 4.Warunki i termin składania ofert:

 

- Ofertę należy wysłać na załączonym do zapytania formularzu  za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , przesłać pocztą tradycyjną zamkniętej kopercie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko z dopiskiem: „Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku” lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego;

 

- Oferta powinna zwierać również przestawienie propozycji menu

 

- Termin składania oferty od 06.03.2013 r. do 12.03.2013 r.

 

 

 

 1. 5.Kryteria wyboru oferty:

 

 1. 1)Cena – 60 pkt

 

Punkty za cenę = (najniższa cena brutto spośród ofert badanych /cena brutto oferty badanej) x 60 pkt

 

 1. 2)Siedziba wykonawcy – 20 pkt

- w tej samej miejscowości w której odbywają się zajęcia – 20 pkt

- w miejscowości oddalonej o 5 km – 10 pkt

- w miejscowości oddalonej o więcej niż 5 km – 0 pkt

 

 1. 3)Proponowane menu – 20 pkt

- menu pełne – 20 pkt

- menu ubogie – 10 pkt

- brak menu – 0 pkt

 

 

 1. 6.Tryb postępowania:

Udzielenie zamówienia na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w dokumentach: Zasady finansowania POKL, Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL

 1. 7.Zamawiający unieważni postępowanie gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

formulasz oferty_wyżywienie.doc

 

 
wyniki- zapytanie o salę
środa, 27 lutego 2013 08:38

altBrzesko, dn. 27.02.2013 r.

 

Wyniki - zapytanie ofertowe na sale szkoleniowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku informuje, iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta w związku z tym, termin do składnia ofert przez wykonawców zostaje przedłużony do dnia 06.03.2013 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 4