,
Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II

 

 

Program wyrównywania różnic między regionami II

materiał informacyjny 2014 rok

Brzesko, dn. 17.01.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku informuje, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu PFRON nr 96/2013 z dnia 31grudnia 2013 r. Powiat Brzeski został zakwalifikowany do uczestnictwa w 2013 r. w „ Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami II”. W związku z powyższym ogłaszam, iż wnioski na obszary w.w programu będą przyjmowane do dnia 14 marca br. (wnioski wraz z załącznikami dostępne na stronie PFRON ).  

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-r/1611,ProgramwyrownywaniaroznicmiedzyregionamiII2013.html

Jednocześnie informujemy, iż zgłaszane projekty muszą być zgodne z celami założonymi
w samorządowym programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Więcej…
 
Nabór na stanowisko doradcy zawodowego

projektBrzesko, dn. 03.01.2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ogłasza nabór na stanowisko: doradcy zawodowego

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło
Zakres zadań: sporządzenie diagnozy osobowości uczestników projektu, motywowanie do aktywności zawodowej i społecznej, współpraca z zespołem projektu
Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu diagnoz

Wymagane dokumenty:
-CV
-list motywacyjny
Dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, ul. Piastowska 2B, Tel. 14/66 300 31 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  w terminie do dnia 10.01.2014r.

 

 
Nabór na stanowisko psychologa

projektBrzesko, dn. 03.01.2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ogłasza nabór na stanowisko: psychologa 

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło
Zakres zadań: sporządzenie diagnozy osobowości uczestników projektu, motywowanie do aktywności zawodowej i społecznej, współpraca z zespołem projektu
Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu diagnoz

Wymagane dokumenty:
-CV
-list motywacyjny
Dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, ul. Piastowska 2B, Tel. 14/66 300 31 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do dnia 10.01.2014r.

 

 
NABÓR DO PROJEKTU

projektBrzesko, dn.02.01.2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór do projektu systemowego na 2014 rok  pn: „Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską. Program operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z największych programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Głównym jego celem jest wyrównanie szans i aktywna integracja osób, które są w trudniejszym niż inni położeniu.

Więcej…
 
Dzień Osoby Niepelnosprawnej

projektBrzesko, dn.19.12.2013r.

DSC 1029W dniu 17.12.2013r. zorganizowane zostało spotkanie integracyjne z okazji obchodów Dnia Osoby Niepełnosprawnej połączone z zakończeniem projektu w tym roku. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 1400 w Centrum Rozrywkowo-Konferencyjnym Planeta w Brzesku. Wśród zaproszonych gości oprócz uczestników projektu i osób z ich otoczenia, zaszczycił nas też swoją obecnością Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Andrzej Potępa. Po przywitaniu gości przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku Pana Stanisława Lamberta oraz przez Koordynatora projektu Panią Anetę Rzepa, Pan Starosta uroczyście wręczył 51 uczestnikom dyplom za udział w projekcie. Pracownik socjalny oraz doradca ds. ON zwrócili także uwagę na efekty pracy socjalnej podejmowanej przez pracowników PCPR, na problemy z jakimi borykają się nie tylko osoby niepełnosprawne ale poszczególne grupy docelowe projektu. Następnie dzieciom, które wzięły udział w konkursie plastycznym pn.: „Niepełnosprawność w oczach dziecka”, św. Mikołaj wręczył nagrody. Ukierunkowanie tematyki konkursu na kwestie społeczne – związane z niepełnosprawnością stanowiło istotną informację o skojarzeniach i obrazie osoby niepełnosprawnej. Rozstrzygnięty został także konkurs plastyczny dla dorosłych pn.: „Niepełnosprawność bez barier”, a nagrody również wręczył św. Mikołaj. Głównym celem konkursu było uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na problemy osób niepełnosprawnych oraz budowanie tolerancji. Celem konkursu było także propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych pozytywnych postaw wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zwiększanie wrażliwości społecznej na problemy społeczne i pobudzanie aktywności sprzyjającej ich rozwiązywaniu oraz usuwanie lub ograniczanie barier społecznych utrudniających funkcjonowanie osób z ograniczoną sprawnością. Służyć temu miał także spektakl pt. „Maska” przygotowany przez grupę osób niepełnosprawnych ZAWADIAKI- uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z Zawady Uszewskiej. Po przedstawieniu odbył się uroczysty obiad, a atmosfera zbliżających się świąt sprzyjała rozmowom oraz życzeniom, ale jak to zwykle bywa- nadszedł czas rozstania. Uczestnicy więc dziękowali za wspólnie spędzone chwile, nie żegnali się jednak gdyż wśród nich nawiązały się przyjaźnie.

Więcej…
 
Zakończenie zajęć z kosmetyki i wizażu

projektBrzesko, dn. 11.12.2013r.

DSC 0797W miesiącu grudniu 33 uczestniczki projektu zakończyły zajęcia z kosmetyki i wizażu. Nauczyły się one jak można wykorzystać sztukę makijażu i wizażu aby podnieść swoje poczucie wartości oraz podkreślić odpowiednimi kosmetykami swój wygląd. Wzmocni to ich pewność siebie podczas poszukiwania pracy i rozmów z pracodawcą.

Opracowała: A.S-B.

Więcej…
 
Zakończenie kursu spawania MAG

 

projekt

Brzesko, dn. 11.12.2013r.

DSC 0787W dniu 23.10.2013r. grupa 9 uczestników projektu rozpoczęła kolejny kurs spawania, tym razem metodą MAG. W trakcie 145 godzin podjęto takie tematy teoretyczne jak: zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze, BHP, bezpieczna praca na hali produkcyjnej, materiały dodatkowe do spawania, spawanie w praktyce, oznaczenie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania, kwalifikowanie spawaczy, budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG, charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry. Po zagadnieniach teoretycznych rozpoczęły się zajęcia praktyczne, podczas których zapoznano uczestników z regulaminem przebywania na terenie ośrodka szkoleniowego, z miejscem prowadzenia zajęć praktycznych, z wymaganą odzieżą ochronną i środkami ochrony indywidualnej. Uczestnicy spawali także blachy i rury spoinami pachwinowymi metodą MAG oraz spoinami pachwinowymi w pozycjach: PA, PB, PF, PD, PG, PC. Natomiast 10.12.2013r. odbył się egzamin państwowy, który zakończył się pozytywną ocena wszystkich uczestników.

Opracowała: A.S-B.

Więcej…
 
Zakończenie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

projektBrzesko, dn.10.12.2013r.

W dniu 09.12.2013r. uczestniczki projektu zakończyły "Szkołę dla Rodzicow i Wychowawców". Szczegółowy opis tego co działo się na spotkaniach oraz zdjęcia możemy znaleźć na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji: http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=3953

 
Wyjazd do Warszawy

projekt

 

Brzesko, dn. 26.11.2013r.

220W dniach 24-25.11.2013 odbyła się impreza kulturalna i turystyczna w formie wycieczki do Warszawy. Uczestnicy projektu mieli okazję zobaczyć Łazienki Królewskie, na wszystkich największe wrażenie zrobił Teatr na Wyspie, a w szczególności półkolista widownia, scena położona na sztucznej wyspie i rząd kamiennych rzeźb, przedstawiających sławnych autorów dramatycznych.. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić Zamek Królewski, byli także w Sejmie podczas jego zwiedzania uzyskali wiele ciekawych informacji, dotyczących długoletniej historii i tradycji polskiego parlamentu, który tworzą 2 Izby - Sejm i Senat. Zwiedzili między innymi Salę Kolumnową, „korytarz marszałkowski" oraz Salę Posiedzeń Senatu. Podziwiali Warszawę z tarasu widokowego w Pałacu Kultury i Nauki. Mieli okazję zobaczyć także Muzeum Powstania Warszawskiego. To miejsce połączenia historii i nowoczesności, pamięci ze współczesnymi środkami prezentacji i pomogło zakorzenić wydarzenia sprzed 60 lat w świadomości uczestników. Wyjazd pozwolił na wyjście z codziennego otoczenia uczestników, stworzył warunki do skupienia się na możliwości aktywnego włączenia się w życie społeczne. Był odskocznią od codzienności, uczestnicy mogli uświadomić sobie, że pracy można szukać na ogólnopolskim rynku pracy, pozwolił także otworzyć się na świat i jego możliwości.

Więcej…
 
Dzień Pracownika Socjalnego

 

projekt

 

 

 

Brzesko, dn.26.11.2013

DSC 0443W dniu 22.11.2013r. zorganizowane zostało spotkanie integracyjne z okazji obchodów Dnia Pracownika Socjalnego. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 1300 w Restauracji Pawilon w Brzesku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się wszyscy uczestnicy projektu wraz z bliskimi osobami. Po uroczystym powitaniu gości przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Brzesku Pan Stanisław Lambert, wygłosił przemówienie na temat przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz problemów i trudności, z jakimi borykają się poszczególne grupy docelowe projektu. Szczególną uwagę zwrócił także na przemoc w rodzinie, jej przyczyny i jak niebezpiecznym staje się zjawiskiem. Temat przemocy szczegółowo rozwinęła Pani Kierownik projektu. Następnie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla dzieci „Rodzina bez przemocy” oraz konkurs dla dorosłych „Bajka bez przemocy”. Później Teatr Moralitet wystawił spektakl pt. „Nietykalny”. Sztuka pokazywała zjawisko przemocy i agresji wśród młodzieży, której źródłem są problemy rodzinne. W widowisku przedstawione były także pozytywne wzorce i idee, że warto w życiu mieć pasje, marzenia, warto dążyć do postawionych sobie celów. Zarówno dzieci jak i dorośli byli nim bardzo zainteresowani. Po uroczystym obiedzie odbył się test wiedzy o przemocy dla dorosłych. Zostały wyłonione 3 miejsca. Dla dzieci przygotowany został quiz oraz konkurs „Rysunkowe umowy” dotyczące przemocy. Wszyscy obecni uczestnicy zintegrowali się podczas wspólnych rozmów i dyskusji. Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze.

Opracowała: A.S-B.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 14