,
Aktywny Samorząd 2014
wtorek, 28 stycznia 2014 07:08

Brzesko, dn 27.01.2014r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w drodze uchwały nr 3/2014 Zarządu PFRON z dnia 21 stycznia 2014 r. ustalił Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowe programu „ Aktywny Samorząd „ w 2014 r.

Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne
i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Załącznik do uchwały nr 3/2014 Zarządu PFRON z dnia 21 stycznia 2014 r.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku

Więcej…
 
Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II
piątek, 17 stycznia 2014 08:29

 

 

Program wyrównywania różnic między regionami II

materiał informacyjny 2014 rok

Brzesko, dn. 17.01.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku informuje, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu PFRON nr 96/2013 z dnia 31grudnia 2013 r. Powiat Brzeski został zakwalifikowany do uczestnictwa w 2013 r. w „ Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami II”. W związku z powyższym ogłaszam, iż wnioski na obszary w.w programu będą przyjmowane do dnia 14 marca br. (wnioski wraz z załącznikami dostępne na stronie PFRON ).  

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-r/1611,ProgramwyrownywaniaroznicmiedzyregionamiII2013.html

Jednocześnie informujemy, iż zgłaszane projekty muszą być zgodne z celami założonymi
w samorządowym programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Więcej…
 
Nabór na stanowisko doradcy zawodowego
czwartek, 02 stycznia 2014 15:32

projektBrzesko, dn. 02.01.2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ogłasza nabór na stanowisko: doradcy zawodowego

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło
Zakres zadań: sporządzenie diagnozy osobowości uczestników projektu, motywowanie do aktywności zawodowej i społecznej, współpraca z zespołem projektu
Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu diagnoz

Więcej…
 
Nabór na stanowisko psychologa
czwartek, 02 stycznia 2014 15:26

projektBrzesko, dn. 02.01.2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ogłasza nabór na stanowisko: psychologa 

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło
Zakres zadań: sporządzenie diagnozy osobowości uczestników projektu, motywowanie do aktywności zawodowej i społecznej, współpraca z zespołem projektu
Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu diagnoz

Więcej…
 
NABÓR DO PROJEKTU
czwartek, 02 stycznia 2014 06:35

projektBrzesko, dn.02.01.2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór do projektu systemowego na 2014 rok  pn: „Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską. Program operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z największych programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Głównym jego celem jest wyrównanie szans i aktywna integracja osób, które są w trudniejszym niż inni położeniu.

Więcej…
 
Dzień Osoby Niepelnosprawnej
czwartek, 19 grudnia 2013 09:14

projektBrzesko, dn.19.12.2013r.

DSC 1029W dniu 17.12.2013r. zorganizowane zostało spotkanie integracyjne z okazji obchodów Dnia Osoby Niepełnosprawnej połączone z zakończeniem projektu w tym roku. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 1400 w Centrum Rozrywkowo-Konferencyjnym Planeta w Brzesku. Wśród zaproszonych gości oprócz uczestników projektu i osób z ich otoczenia, zaszczycił nas też swoją obecnością Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Andrzej Potępa. Po przywitaniu gości przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku Pana Stanisława Lamberta oraz przez Koordynatora projektu Panią Anetę Rzepa, Pan Starosta uroczyście wręczył 51 uczestnikom dyplom za udział w projekcie. Pracownik socjalny oraz doradca ds. ON zwrócili także uwagę na efekty pracy socjalnej podejmowanej przez pracowników PCPR, na problemy z jakimi borykają się nie tylko osoby niepełnosprawne ale poszczególne grupy docelowe projektu. Następnie dzieciom, które wzięły udział w konkursie plastycznym pn.: „Niepełnosprawność w oczach dziecka”, św. Mikołaj wręczył nagrody. Ukierunkowanie tematyki konkursu na kwestie społeczne – związane z niepełnosprawnością stanowiło istotną informację o skojarzeniach i obrazie osoby niepełnosprawnej. Rozstrzygnięty został także konkurs plastyczny dla dorosłych pn.: „Niepełnosprawność bez barier”, a nagrody również wręczył św. Mikołaj. Głównym celem konkursu było uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na problemy osób niepełnosprawnych oraz budowanie tolerancji. Celem konkursu było także propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych pozytywnych postaw wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zwiększanie wrażliwości społecznej na problemy społeczne i pobudzanie aktywności sprzyjającej ich rozwiązywaniu oraz usuwanie lub ograniczanie barier społecznych utrudniających funkcjonowanie osób z ograniczoną sprawnością. Służyć temu miał także spektakl pt. „Maska” przygotowany przez grupę osób niepełnosprawnych ZAWADIAKI- uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z Zawady Uszewskiej. Po przedstawieniu odbył się uroczysty obiad, a atmosfera zbliżających się świąt sprzyjała rozmowom oraz życzeniom, ale jak to zwykle bywa- nadszedł czas rozstania. Uczestnicy więc dziękowali za wspólnie spędzone chwile, nie żegnali się jednak gdyż wśród nich nawiązały się przyjaźnie.

Więcej…
 
Zakończenie zajęć z kosmetyki i wizażu
środa, 11 grudnia 2013 14:04

projektBrzesko, dn. 11.12.2013r.

DSC 0797W miesiącu grudniu 33 uczestniczki projektu zakończyły zajęcia z kosmetyki i wizażu. Nauczyły się one jak można wykorzystać sztukę makijażu i wizażu aby podnieść swoje poczucie wartości oraz podkreślić odpowiednimi kosmetykami swój wygląd. Wzmocni to ich pewność siebie podczas poszukiwania pracy i rozmów z pracodawcą.

Opracowała: A.S-B.

Więcej…
 
Zakończenie kursu spawania MAG
środa, 11 grudnia 2013 08:52

 

projekt

Brzesko, dn. 11.12.2013r.

DSC 0787W dniu 23.10.2013r. grupa 9 uczestników projektu rozpoczęła kolejny kurs spawania, tym razem metodą MAG. W trakcie 145 godzin podjęto takie tematy teoretyczne jak: zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze, BHP, bezpieczna praca na hali produkcyjnej, materiały dodatkowe do spawania, spawanie w praktyce, oznaczenie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania, kwalifikowanie spawaczy, budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG, charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry. Po zagadnieniach teoretycznych rozpoczęły się zajęcia praktyczne, podczas których zapoznano uczestników z regulaminem przebywania na terenie ośrodka szkoleniowego, z miejscem prowadzenia zajęć praktycznych, z wymaganą odzieżą ochronną i środkami ochrony indywidualnej. Uczestnicy spawali także blachy i rury spoinami pachwinowymi metodą MAG oraz spoinami pachwinowymi w pozycjach: PA, PB, PF, PD, PG, PC. Natomiast 10.12.2013r. odbył się egzamin państwowy, który zakończył się pozytywną ocena wszystkich uczestników.

Opracowała: A.S-B.

Więcej…
 
Zakończenie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców
wtorek, 10 grudnia 2013 06:49

projektBrzesko, dn.10.12.2013r.

W dniu 09.12.2013r. uczestniczki projektu zakończyły "Szkołę dla Rodzicow i Wychowawców". Szczegółowy opis tego co działo się na spotkaniach oraz zdjęcia możemy znaleźć na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji: http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=3953

 
Wyjazd do Warszawy
wtorek, 26 listopada 2013 08:35

projekt

 

Brzesko, dn. 26.11.2013r.

220W dniach 24-25.11.2013 odbyła się impreza kulturalna i turystyczna w formie wycieczki do Warszawy. Uczestnicy projektu mieli okazję zobaczyć Łazienki Królewskie, na wszystkich największe wrażenie zrobił Teatr na Wyspie, a w szczególności półkolista widownia, scena położona na sztucznej wyspie i rząd kamiennych rzeźb, przedstawiających sławnych autorów dramatycznych.. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić Zamek Królewski, byli także w Sejmie podczas jego zwiedzania uzyskali wiele ciekawych informacji, dotyczących długoletniej historii i tradycji polskiego parlamentu, który tworzą 2 Izby - Sejm i Senat. Zwiedzili między innymi Salę Kolumnową, „korytarz marszałkowski" oraz Salę Posiedzeń Senatu. Podziwiali Warszawę z tarasu widokowego w Pałacu Kultury i Nauki. Mieli okazję zobaczyć także Muzeum Powstania Warszawskiego. To miejsce połączenia historii i nowoczesności, pamięci ze współczesnymi środkami prezentacji i pomogło zakorzenić wydarzenia sprzed 60 lat w świadomości uczestników. Wyjazd pozwolił na wyjście z codziennego otoczenia uczestników, stworzył warunki do skupienia się na możliwości aktywnego włączenia się w życie społeczne. Był odskocznią od codzienności, uczestnicy mogli uświadomić sobie, że pracy można szukać na ogólnopolskim rynku pracy, pozwolił także otworzyć się na świat i jego możliwości.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 27