,
Dzień Osoby Niepelnosprawnej
czwartek, 19 grudnia 2013 09:14

projektBrzesko, dn.19.12.2013r.

DSC 1029W dniu 17.12.2013r. zorganizowane zostało spotkanie integracyjne z okazji obchodów Dnia Osoby Niepełnosprawnej połączone z zakończeniem projektu w tym roku. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 1400 w Centrum Rozrywkowo-Konferencyjnym Planeta w Brzesku. Wśród zaproszonych gości oprócz uczestników projektu i osób z ich otoczenia, zaszczycił nas też swoją obecnością Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Andrzej Potępa. Po przywitaniu gości przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku Pana Stanisława Lamberta oraz przez Koordynatora projektu Panią Anetę Rzepa, Pan Starosta uroczyście wręczył 51 uczestnikom dyplom za udział w projekcie. Pracownik socjalny oraz doradca ds. ON zwrócili także uwagę na efekty pracy socjalnej podejmowanej przez pracowników PCPR, na problemy z jakimi borykają się nie tylko osoby niepełnosprawne ale poszczególne grupy docelowe projektu. Następnie dzieciom, które wzięły udział w konkursie plastycznym pn.: „Niepełnosprawność w oczach dziecka”, św. Mikołaj wręczył nagrody. Ukierunkowanie tematyki konkursu na kwestie społeczne – związane z niepełnosprawnością stanowiło istotną informację o skojarzeniach i obrazie osoby niepełnosprawnej. Rozstrzygnięty został także konkurs plastyczny dla dorosłych pn.: „Niepełnosprawność bez barier”, a nagrody również wręczył św. Mikołaj. Głównym celem konkursu było uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na problemy osób niepełnosprawnych oraz budowanie tolerancji. Celem konkursu było także propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych pozytywnych postaw wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zwiększanie wrażliwości społecznej na problemy społeczne i pobudzanie aktywności sprzyjającej ich rozwiązywaniu oraz usuwanie lub ograniczanie barier społecznych utrudniających funkcjonowanie osób z ograniczoną sprawnością. Służyć temu miał także spektakl pt. „Maska” przygotowany przez grupę osób niepełnosprawnych ZAWADIAKI- uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z Zawady Uszewskiej. Po przedstawieniu odbył się uroczysty obiad, a atmosfera zbliżających się świąt sprzyjała rozmowom oraz życzeniom, ale jak to zwykle bywa- nadszedł czas rozstania. Uczestnicy więc dziękowali za wspólnie spędzone chwile, nie żegnali się jednak gdyż wśród nich nawiązały się przyjaźnie.

Więcej…
 
Zakończenie zajęć z kosmetyki i wizażu
środa, 11 grudnia 2013 14:04

projektBrzesko, dn. 11.12.2013r.

DSC 0797W miesiącu grudniu 33 uczestniczki projektu zakończyły zajęcia z kosmetyki i wizażu. Nauczyły się one jak można wykorzystać sztukę makijażu i wizażu aby podnieść swoje poczucie wartości oraz podkreślić odpowiednimi kosmetykami swój wygląd. Wzmocni to ich pewność siebie podczas poszukiwania pracy i rozmów z pracodawcą.

Opracowała: A.S-B.

Więcej…
 
Zakończenie kursu spawania MAG
środa, 11 grudnia 2013 08:52

 

projekt

Brzesko, dn. 11.12.2013r.

DSC 0787W dniu 23.10.2013r. grupa 9 uczestników projektu rozpoczęła kolejny kurs spawania, tym razem metodą MAG. W trakcie 145 godzin podjęto takie tematy teoretyczne jak: zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze, BHP, bezpieczna praca na hali produkcyjnej, materiały dodatkowe do spawania, spawanie w praktyce, oznaczenie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania, kwalifikowanie spawaczy, budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG, charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry. Po zagadnieniach teoretycznych rozpoczęły się zajęcia praktyczne, podczas których zapoznano uczestników z regulaminem przebywania na terenie ośrodka szkoleniowego, z miejscem prowadzenia zajęć praktycznych, z wymaganą odzieżą ochronną i środkami ochrony indywidualnej. Uczestnicy spawali także blachy i rury spoinami pachwinowymi metodą MAG oraz spoinami pachwinowymi w pozycjach: PA, PB, PF, PD, PG, PC. Natomiast 10.12.2013r. odbył się egzamin państwowy, który zakończył się pozytywną ocena wszystkich uczestników.

Opracowała: A.S-B.

Więcej…
 
Zakończenie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców
wtorek, 10 grudnia 2013 06:49

projektBrzesko, dn.10.12.2013r.

W dniu 09.12.2013r. uczestniczki projektu zakończyły "Szkołę dla Rodzicow i Wychowawców". Szczegółowy opis tego co działo się na spotkaniach oraz zdjęcia możemy znaleźć na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji: http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=3953

 
Wyjazd do Warszawy
wtorek, 26 listopada 2013 08:35

projekt

 

Brzesko, dn. 26.11.2013r.

220W dniach 24-25.11.2013 odbyła się impreza kulturalna i turystyczna w formie wycieczki do Warszawy. Uczestnicy projektu mieli okazję zobaczyć Łazienki Królewskie, na wszystkich największe wrażenie zrobił Teatr na Wyspie, a w szczególności półkolista widownia, scena położona na sztucznej wyspie i rząd kamiennych rzeźb, przedstawiających sławnych autorów dramatycznych.. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić Zamek Królewski, byli także w Sejmie podczas jego zwiedzania uzyskali wiele ciekawych informacji, dotyczących długoletniej historii i tradycji polskiego parlamentu, który tworzą 2 Izby - Sejm i Senat. Zwiedzili między innymi Salę Kolumnową, „korytarz marszałkowski" oraz Salę Posiedzeń Senatu. Podziwiali Warszawę z tarasu widokowego w Pałacu Kultury i Nauki. Mieli okazję zobaczyć także Muzeum Powstania Warszawskiego. To miejsce połączenia historii i nowoczesności, pamięci ze współczesnymi środkami prezentacji i pomogło zakorzenić wydarzenia sprzed 60 lat w świadomości uczestników. Wyjazd pozwolił na wyjście z codziennego otoczenia uczestników, stworzył warunki do skupienia się na możliwości aktywnego włączenia się w życie społeczne. Był odskocznią od codzienności, uczestnicy mogli uświadomić sobie, że pracy można szukać na ogólnopolskim rynku pracy, pozwolił także otworzyć się na świat i jego możliwości.

Więcej…
 
Dzień Pracownika Socjalnego
wtorek, 26 listopada 2013 06:47

 

projekt

 

 

 

Brzesko, dn.26.11.2013

DSC 0443W dniu 22.11.2013r. zorganizowane zostało spotkanie integracyjne z okazji obchodów Dnia Pracownika Socjalnego. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 1300 w Restauracji Pawilon w Brzesku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się wszyscy uczestnicy projektu wraz z bliskimi osobami. Po uroczystym powitaniu gości przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Brzesku Pan Stanisław Lambert, wygłosił przemówienie na temat przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz problemów i trudności, z jakimi borykają się poszczególne grupy docelowe projektu. Szczególną uwagę zwrócił także na przemoc w rodzinie, jej przyczyny i jak niebezpiecznym staje się zjawiskiem. Temat przemocy szczegółowo rozwinęła Pani Kierownik projektu. Następnie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla dzieci „Rodzina bez przemocy” oraz konkurs dla dorosłych „Bajka bez przemocy”. Później Teatr Moralitet wystawił spektakl pt. „Nietykalny”. Sztuka pokazywała zjawisko przemocy i agresji wśród młodzieży, której źródłem są problemy rodzinne. W widowisku przedstawione były także pozytywne wzorce i idee, że warto w życiu mieć pasje, marzenia, warto dążyć do postawionych sobie celów. Zarówno dzieci jak i dorośli byli nim bardzo zainteresowani. Po uroczystym obiedzie odbył się test wiedzy o przemocy dla dorosłych. Zostały wyłonione 3 miejsca. Dla dzieci przygotowany został quiz oraz konkurs „Rysunkowe umowy” dotyczące przemocy. Wszyscy obecni uczestnicy zintegrowali się podczas wspólnych rozmów i dyskusji. Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze.

Opracowała: A.S-B.

Więcej…
 
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
poniedziałek, 28 października 2013 11:34

projekt

 

 

Brzesko, dn.28.10.2013r.

DSC 1004W miesiącu październiku odbył się kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Każda z 4 grup przeszła czterogodzinny kurs. Zajęcia odbyły się: 14.10.2013, 15.10.2013, 16.10.2013 oraz 23.10.2013. 49 uczestników nauczyło się jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie, która w danym czasie i miejscu takiej pomocy potrzebuje. W szkoleniu wykorzystano materiały dydaktyczne-prezentacje multimedialne, manekiny BLS BRAD, ćwiczebny AED, bandaże, opatrunki, gazy, chusty trójkątne, ciała obce, szyny, kołnierze, maseczki do resuscytacji usta-usta, folię NRC itp. Uczestnicy zostali zapoznani z aspektami prawnymi udzielania pierwszej pomocy przez osoby niezwiązane z medycyną oraz z "łańcuchem przeżycia". Zagadnienia teoretyczne były poparte treningiem praktycznym. Każdy z uczestników przy wykorzystaniu manekina nauczył się oceny stanu świadomości, techniki udrażniania dróg oddechowych oraz oceny oddechu i oznak krążenia. A w następnym kroku samodzielnie wykonywali algorytm BLS- 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy ratownicze. Uczestnicy zostali zapoznani z defibrylatorem AED. Ponadto BO przećwiczyli pozycję boczną bezpieczną, zakładanie opatrunku stabilizującego, unieruchamianie za pomocą chusty trójkątnej lub szyny, postępowanie podczas zadlawienia osoby dorosłej i dziecka, napadu padaczkowego, zasłabnięcia, omdlenia i porażenia prądem. Wszyscy uczestnic bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem brali udział w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej. Po zakończeniu kursu każdy BO otrzymał stosowne zaświadczenie.

Opracowała: A.S-B.

Więcej…
 
Zakończenie kursu florystycznego
piątek, 25 października 2013 15:51

projektBrzesko, dn. 25.10.2013r.

 

 

 

DSC 061824.10.2013r. dla 17 uczestniczek projektu zakończył się kurs florystyczny. Podczas zajęć kobiety zapoznały się z asortymentem roślin ozdobnych, narzędziami i środkami technicznymi, wystrojem wnętrz kwiatami doniczkowymi, florystyką okolicznościową, decoupage, tworzyły wiązanki okolicznościowe, ślubne i żałobne. 

Opracowała: A.S-B.

Więcej…
 
Zakończenie kursu spawania TIG
wtorek, 15 października 2013 06:29

projekt

 

Brzesko, dn. 15.10.2013r.

W miesiącu sierpniu 10 BO rozpoczęło kurs spawania TIG, który zrealizował Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Brzesku. 125 godzin kursu odbyło się zgodnie z harmonogramem. Uczestnicy zostali przeszkoleni w części teoretycznej, z takich zagadnień jak: zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze, BHP, bezpieczna praca na hali produkcyjnej, materiały dodatkowe do spawania, spawanie w praktyce, oznaczanie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania, kwalifikowanie spawaczy, budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG, elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania. Było to 25 godzin części teoretycznej, natomiast część praktyczna, odbyła się w ciągu 100 godzin. Kurs zakończył się egzaminem państwowym w dniu 11.10.2013, do którego podeszło 9 osób. Wszyscy uzyskali wynik pozytywny.

Opracowała: A.S-B.

Więcej…
 
POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
poniedziałek, 14 października 2013 09:27

projekt

 

Brzesko, dnia 14.10.2013 r.

 

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku informuje, iż zostało zakończone postępowanie prowadzone  na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 14 000 euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/12 Dyrektora PCPR w Brzesku z dnia 1 lutego 2012 r. w formie zapytania ofertowego i dokonano wyboru  oferty na realizację zadania pn.:  

 ZAJĘCIA Z KOSMETYKI I ELEMENTÓW WIZAŻU DLA 32 UCZESTNIKÓW
PROJEKTU SYSTEMOWEGO „WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ – ROZWÓJ
I POWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W BRZESKU”

Na zapytanie złożono 12 ofert, została wybrana jedna która spełniła wszystkie warunki i kryteria zamieszczone w zapytaniu ofertowym:

Pani Agata Legutko-Rudnik

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta jest ważna, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a zaoferowana cena jest najkorzystniejsza.

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 26