,
Kampania 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze względu na Płeć
wtorek, 06 grudnia 2016 07:42

altOśrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku
we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Brzesku oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Woli Dębińskiej w ramach Kampanii 16 dni Akcji Przemocy ze względu na Płeć w dniu 8 grudnia 2016 r godz. 10 w Sali narad Urządu Gminy Dębno przeprowadzi spotkanie edukacyjno-informacyjne z zakresu przemocy dla Kobiet z terenu Gminy Dębno.

Serdecznie zapraszamy……

 
Dzień Pracownika Socjalnego organizowany przez PCPR w Brzesku
wtorek, 06 grudnia 2016 07:31

zdj 3 dniu 21 listopada w całej Polsce obchodzony jest, ustanowiony na mocy ustawy o pomocy społecznej, Dzień pracownika Socjalnego. Z tej okazji z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku w Restauracji „August” spotkali się ludzie zajmujący się na co dzień szeroko rozumianą pracą socjalną, czyli pomaganiem osobom wymagającym potrzeby
i wsparcia, a więc pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej i innych placówek świadczących pomoc społeczną, wolontariusze. Na wspólne świętowanie przybyli również Starosta Andrzej Potępa, Wicestarosta Ryszard Ożóg, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Brzyk, Radny Wojewódzki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sejmiku Adam Kwaśniak, Radna Powiatowa, Przewodnicząca Komisji Zdrowia Ewa Cierniak Lambert, Radny powiatowy Jacek Frankowski. W imieniu poseł Józefy Szczurek Żelazko, która ze względów rodzinnych nie mogła przybyć na spotkanie został odczytany list skierowany do uczestników.

Więcej…
 
artykuł wychowywać to kocgac i wymagać
środa, 28 września 2016 06:01

altWYCHOWYWAĆ TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ !

Już 6 października 2016 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku rusza I edycja „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” .

Szkoła dla rodziców i wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców
i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Więcej…
 
program korekcyjno-edukacyjny
środa, 24 sierpnia 2016 09:05

pcpr brzesko ulotka A5Program Korekcyjno - Edukacyjny

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku informuje, iż dnia 03.10.2016 r. godz. 16.00
rusza kolejna edycja programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Zajęcia odbywać się będą w każdy poniedziałek o godz. 16.00
w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku (dawne Szkolne Schronisko młodzieżowe) ul. Piastowska 2.

Więcej…
 
szkolenie dla rodzin zastęczych
czwartek, 23 czerwca 2016 08:52

Szkolenie dla rodzin zastęczych pt. „Granice w wychowaniu – jak je stawiać, by zachować szacunek wobec dziecka i siebie, a równocześnie wyrabiać w dziecku samodyscyplinę”

W dniu 16.06.2016 r., w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku miało miejsce szkolenie dla rodzin zastępczych pn.: „Granice w wychowaniu – jak je stawiać, by zachować szacunek wobec dziecka i siebie, a równocześnie wyrabiać w dziecku samodyscyplinę”, prowadzone przez psychologa Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Brzesku, panią Barbarę Łyduch.

W szkoleniu uczestniczyło 30 rodzin zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych), pragnących rozwinąć praktyczne umiejętności wychowawcze i efektywnie radzić sobie z sytuacjami problemowymi w domu i w szkole.

Więcej…
 
Rusza nowy projekt realizowany przez PCPR w Brzesku
czwartek, 23 czerwca 2016 06:01

 

baner 

 

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0026/16

Okres realizacji projektu: Projekt realizowany będzie w okresie od lica 2016 do czerwca 2019 roku.

Cel główny projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa 129 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu brzeskiego w okresie 36 miesięcy realizacji projektu w tym osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży korzystającej z form pieczy zastępczej.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań: Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika, realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizacji aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu, realizację pracy o charakterze socjalnym, realizację aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami.

Więcej…
 
Z okazji Dni Rodzicielstwa Zastępczego 30 maja odbyła się wycieczka do zoo w Krakowie dla rodzin zastępczych
poniedziałek, 30 maja 2016 20:22

IMG 2441Z okazji Dni Rodzicielstwa Zastępczego przypadającego na dzień 30. maja oraz Dnia Dziecka, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku zorganizowało wycieczkę do ZOO w Krakowie dla rodzin zastępczych. W wycieczce wzięły udział zarówno dzieci powierzone jak i dzieci własne rodzin zastępczych. Wyjazd, w którym udział wzięło 77 osób wraz z pracownikami miał miejsce w poniedziałek 23.05.2016 r. o godz. 8.30 spod siedziby PCPR w Brzesku. W doskonałych humorach i przy pięknej pogodzie wyruszyliśmy na spotkanie ze skaczącymi, pływającymi, latającymi, biegającymi i pełzającymi przyjaciółmi.

Więcej…
 
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
piątek, 20 maja 2016 09:07

altRozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „ Stop Przemocy”

W dniu 16 maja 2016 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat pn. „Stop przemocy”, organizowanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Brzesku przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku w ramach programu profilaktycznego „Niebieski Parasol”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu brzeskiego. Udział w konkursie wzięli uczniowie z pięciu szkół: Publiczne Gimnazjum im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach, Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gnojniku, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzesku, Publiczne Gimnazjum im. Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza w Sufczynie oraz Zespół Szkół i Przedszkola w Złotej.

Więcej…
 
konkurs rops
piątek, 22 kwietnia 2016 11:57

altSzanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza IX edycję Konkursu dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych pt. „MOJA RODZINA – historia pędzlem i piórem opowiedziana”.

Konkurs skierowany jest do rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dzieci ze wszystkich form rodzinnej pieczy zastępczej (tj. rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka), a także rodziców adopcyjnych i dzieci z rodzin adopcyjnych z terenu województwa małopolskiego. 

Więcej…
 
konferencja "lekarzu reaguj na przemoc"
czwartek, 21 kwietnia 2016 06:20

DSC00710W dniu 19.04.2016 r. w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku odbyła się Konferencja pn. Lekarzu reaguj na przemoc. Spotkanie zorganizowanie było przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Brzesku. Patronat nad spotkaniem objął Starosta Brzeski pan Andrzej Potępa. W spotkaniu m. in. uczestniczyli: Wice - Starosta Ryszard Ożóg, Radna Powiatu Brzeskiego Ewa Cierniak –Lambert , Z-ca Dyrektora Szpitala pan Adam Smołucha, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pan Stanisław Lambert wraz z Z-cą panią Magdaleną Twaróg, Dyrektor Domu Dziecka w Jasieniu pani Anna Chwalibińska, Z-ca Naczelnika wydziału Prewencji KPP w Brzesku nadkom. Jarosław Dudek Kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej Małgorzata Hawryś, Kierownicy MGOPS z terenu Powiatu Brzeskiego. Szkolenie prowadziły st. Sierżant Monika Lis z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku oraz pani Aneta Rzepa Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 26