,
Zapytanie Ofertowe - ZAKOŃCZONE
czwartek, 28 stycznia 2010 18:02
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku informuje że w dniu 28.01.2010  na stanowisko Kierownik Projektu systemowego „Wykorzystaj swój potencjał- rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku”, realizowanego w okresie 2010-2012 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłyneła 1 oferta
 
Nabór na stanowisko
piątek, 15 stycznia 2010 15:43
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko Kierownik Projektu systemowego „Wykorzystaj swój potencjał- rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku”, realizowanego w okresie 2010-2012 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
 
Zakończenie projektu
czwartek, 31 grudnia 2009 01:00
W dniu 31.12.2009r. w biurze projektu w PCPR w Brzesku odbyło się spotkanie kończące projekt dla obu grup. Uczestnikom wręczono dyplomy, albumy ze zdjęciami z projektu oraz pozostałe materiały promocyjne tj.: plecak z logo, torba podróżna z logo, kubki z logo i długopisy z logo. Grupa 11 osób niepełnosprawnych wypełniła również ankiety ewaluacyjne końcowe, które pokazały, że osoby niepełnosprawne przyswoiły sobie wiedzę zdobytą na zajęciach. Cel projektu został osiągnięty. Uczestnicy bardzo miło wspominali udział w projekcie, byli zadowoleni i pełni wiary w swoje możliwości odnalezienia się na rynku pracy.
 
"W stronę samodzielności..." zakończono
środa, 30 grudnia 2009 00:00
 
 
"W stronę samodzielności – warsztaty dla osób usamodzielnianych
i osób niepełnosprawnych z Powiatu Brzeskiego"
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku zakończyło realizację projektu systemowego ,,W stronę samodzielności – warsztaty dla osób usamodzielnianych i osób niepełnosprawnych z Powiatu Brzeskiego’’. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. 
Więcej…
 
Dodatkowa wycieczka
środa, 23 grudnia 2009 01:00
W dniach 18.12.2009r. -20.12.2009r. uczestniczyliśmy w integracyjnym wyjeździe do Bańskiej Niżnej dla grupy osób z otoczenia osób niepełnosprawnych. Wyjazd ten nie był przewidziany w założeniach projektu. Został on zrealizowany dzięki zaoszczędzonym środkom. Grupą opiekował się kierownik projektu i specjalista ds. rekrutacji, ewaluacji i monitoringu projektu. Celem wyjazdu było podsumowanie uczestnictwa w projekcie, integracja grupy, relaks oraz regeneracja sił. W ramach wyjazdu dokonano m.in. podsumowania udziału w projekcie i wypełniono ankiety ewaluacyjne końcowe. Wyjazd spełnił swoje oczekiwania.
Więcej…
 
Zajęcia z informatyki
niedziela, 20 grudnia 2009 01:00
Zgodnie z założeniami projektu zrealizowano 48 godzin zajęć z informatyki dla grupy 11 osób niepełnosprawnych oraz 40 godz zajęć dla 11 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych w dniach od 06.11.2009r do 14.12.2009r. Podczas zajęć z informatyki uczestnicy projektu opanowali podstawowe programy obsługi komputera, edytor tekstu Word, MS Excel oraz korzystanie z internetu. W trakcie zajęć z wykorzystaniem Internetu uczestnicy poznali metodykę wyszukiwania informacji Internecie z użyciem wyszukiwarki gogle oraz zarejestrowali sobie konta pocztowe w systemie e-mail. Na zakończenie zajęć uczestnicy poznali podstawy grafiki rastrowej. Efektem pracy z grafiką było przygotowanie projektu albumu dokumentującego przebieg zajęć. Zajęcia z informatyki prowadzone były w wynajętej sali wykładowej w Gnojniku. Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe z informatyki. Grupa zrealizowała zaplanowany program szkolenia.
Więcej…
 
Poradnictwo ekonomiczne dla osób niepełnosprawnych.
czwartek, 03 grudnia 2009 01:00
W ramach stacjonarnych zaję z ,,Ekonomicznych podstaw funkcjonowania w społeczeństwie” zrealizowano 40 godzin zajęć dla grupy 11 osób niepełnosprawnych w dniach: od 03.11.2009r. do 26.11.2009r. Osoby niepełnosprawne podczas tych zajęć poznały podstawowe umiejętności z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, techniki sprzedaży, organizację placówki handlowej, przepisy BHP, zasady reklamy i podstawy marketingu, komputerowe programy obsługujące działalność gospodarczą, zagadnienia związane z budżetem domowym, analizowanie zaciąganych zobowiązań (zakupy ratalne, pożyczki , kredyty), rozliczenie roczne: wypełnienie zeznań rocznych-ulgi i odliczenia oraz praktyczne wskazówki dotyczące rozliczeń. Przedstawiono również podstawy funkcjonowania rynku oraz przedsiębiorstw. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe z ekonomicznych podstaw funkcjonowania w społeczeństwie. Zajęcia z poradnictwa prawnego i ekonomicznych podstaw funkcjonowania w społeczeństwie prowadzone były w biurze projektu, w PCPR w Brzesku.
 
Poradnictwo prawne
czwartek, 12 listopada 2009 01:00
Zgodnie z założeniami harmonogramu realizacji projektu osoby niepełnosprawne zostały przeszkolone z zakresu przepisów prawnych dotyczących ich uprawnień oraz rynku pracy. W ramach zajęć z prawnikiem uczestnicy zdobyli informacje na temat podstawowych aspektów prawnych związanych z rodziną, nabyli umiejętności załatwiania spraw urzędowych, nauczyli się redagować pisma urzędowe, poznali prawne formy aktywności społecznej.
Więcej…
 
Doradztwo zawodowe
środa, 30 września 2009 01:00
Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, w ramach stacjonarnych zajęć z doradcą zawodowym zrealizowano 40 godzin zajęć dla grupy osób niepełnosprawnych oraz równolegle zrealizowano 32 godziny zajęć dla grupy osób z otoczenia osób niepełnosprawnych Założeniem zajęć z doradztwa zawodowego w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych było: doskonalenie umiejętności w zakresie planowania kariery zawodowej, nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy, przygotowanie do roli pracownika, poznanie swoich predyspozycji zawodowych, form zatrudnienia, umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych: cv, podanie o pracę.
Więcej…
 
Wyjazdowy trening Grupy otoczenia osób niepełnosprawnych.
wtorek, 15 września 2009 01:00
Cel wyjazdu: Integracja grupy, doskonalenie umiejętności interpersonalnych oraz praktyczne doskonalenie zachowań w sytuacjach życiowych /w hotelu, restauracji, zakup biletów itd/. W dniach od 4.09.2009r. do 6.09.2009r. uczestniczymy w trzydniowym wyjeździe integracyjnym z grupą otoczenia osób niepełnosprawnych do Bańskiej Niżnej . Opiekę nad grupą sprawowali: kierownik projektu, specjalista ds. ON i pracownik biura projektu. W ramach zajęć uczestniczymy w zajęciach integracyjnych, zwiedzamy ciekawe miejsca a wieczorami prowadzone są zajęcia z trenerem i psychologiem. W kinie w Zakopanym oglądamy film Janosik w reżyserii Agnieszki Holland.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 następna > ostatnia >>

Strona 25 z 27