,
Poradnictwo ekonomiczne dla osób niepełnosprawnych.
czwartek, 03 grudnia 2009 01:00
W ramach stacjonarnych zaję z ,,Ekonomicznych podstaw funkcjonowania w społeczeństwie” zrealizowano 40 godzin zajęć dla grupy 11 osób niepełnosprawnych w dniach: od 03.11.2009r. do 26.11.2009r. Osoby niepełnosprawne podczas tych zajęć poznały podstawowe umiejętności z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, techniki sprzedaży, organizację placówki handlowej, przepisy BHP, zasady reklamy i podstawy marketingu, komputerowe programy obsługujące działalność gospodarczą, zagadnienia związane z budżetem domowym, analizowanie zaciąganych zobowiązań (zakupy ratalne, pożyczki , kredyty), rozliczenie roczne: wypełnienie zeznań rocznych-ulgi i odliczenia oraz praktyczne wskazówki dotyczące rozliczeń. Przedstawiono również podstawy funkcjonowania rynku oraz przedsiębiorstw. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe z ekonomicznych podstaw funkcjonowania w społeczeństwie. Zajęcia z poradnictwa prawnego i ekonomicznych podstaw funkcjonowania w społeczeństwie prowadzone były w biurze projektu, w PCPR w Brzesku.
 
Poradnictwo prawne
czwartek, 12 listopada 2009 01:00
Zgodnie z założeniami harmonogramu realizacji projektu osoby niepełnosprawne zostały przeszkolone z zakresu przepisów prawnych dotyczących ich uprawnień oraz rynku pracy. W ramach zajęć z prawnikiem uczestnicy zdobyli informacje na temat podstawowych aspektów prawnych związanych z rodziną, nabyli umiejętności załatwiania spraw urzędowych, nauczyli się redagować pisma urzędowe, poznali prawne formy aktywności społecznej.
Więcej…
 
Doradztwo zawodowe
środa, 30 września 2009 01:00
Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, w ramach stacjonarnych zajęć z doradcą zawodowym zrealizowano 40 godzin zajęć dla grupy osób niepełnosprawnych oraz równolegle zrealizowano 32 godziny zajęć dla grupy osób z otoczenia osób niepełnosprawnych Założeniem zajęć z doradztwa zawodowego w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych było: doskonalenie umiejętności w zakresie planowania kariery zawodowej, nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy, przygotowanie do roli pracownika, poznanie swoich predyspozycji zawodowych, form zatrudnienia, umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych: cv, podanie o pracę.
Więcej…
 
Wyjazdowy trening Grupy otoczenia osób niepełnosprawnych.
wtorek, 15 września 2009 01:00
Cel wyjazdu: Integracja grupy, doskonalenie umiejętności interpersonalnych oraz praktyczne doskonalenie zachowań w sytuacjach życiowych /w hotelu, restauracji, zakup biletów itd/. W dniach od 4.09.2009r. do 6.09.2009r. uczestniczymy w trzydniowym wyjeździe integracyjnym z grupą otoczenia osób niepełnosprawnych do Bańskiej Niżnej . Opiekę nad grupą sprawowali: kierownik projektu, specjalista ds. ON i pracownik biura projektu. W ramach zajęć uczestniczymy w zajęciach integracyjnych, zwiedzamy ciekawe miejsca a wieczorami prowadzone są zajęcia z trenerem i psychologiem. W kinie w Zakopanym oglądamy film Janosik w reżyserii Agnieszki Holland.
Więcej…
 
Kursy zawodowe od 01.08.2009r. do 31.08.2009r.
sobota, 05 września 2009 01:00
Zgodnie z założeniami harmonogramu realizacji projektu, odbyły się kursy zawodowe dla grupy osób niepełnosprawnych o profilu zgodnym z zainteresowaniami uczestników projektu. W dniach od 10.08.2009r. do 14.08.2009r. odbywał się kurs ,,Magazynier” dla 4 niepełnosprawnych mężczyzn z WTZ. Zajęcia odbywały się w OKZ w Brzesku. Tematyką szkolenia kursu ,,Magazynier” były: zasady BHP, charakterystyka warunków pracy, dokumentacja magazynowa, sprzedaż detaliczna i hurtowa, obsługa klienta i organizacja sprzedaży, podstawy towaroznawstwa z uwzględnieniem zastosowania norm ISO – 9001, zasady reklamy i podstawy marketingu, elementy logistyki.
Więcej…
 
Wyjazd integracyjny Grupy uczestników zajęć w WTZ i ŚDS połączony z treningiem umiejętności społeczn
sobota, 25 lipca 2009 01:00
Cel wyjazdu: Nauka samodzielnego funkcjonowania w społeczenstwie oraz praktyczne doskonalenie zachowań w sytuacjach życiowych /w hotelu, restauracji, zakup biletów itd/. Opiekunem grupy jest pracownik d.s ON.
Więcej…
 
Trening interpersonalny
poniedziałek, 20 lipca 2009 01:00
W ramach treningu interpersonalnego, prowadzonego przez trenera i psychologa, uczestnicy poznawali zasady dobrej komunikacji, skutecznego komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, . Zajęcia prowadzone były metodą video treningu. Dzięki tym metodom uczestnicy projektu mogli korygować swoje błędy w zachowaniu się oraz wzmacniać pozytywne cechy. Podczas zajęć uczestnicy korzystali z poczęstunku Każdy uczestnik otrzymał szczegółowy harmonogram zajęć, przygotowany przez specjalistę ds. ON, zatwierdzony przez kierownika projektu. W dniu rozpoczęcia zajęć przeprowadzono z wszystkimi uczestnikami obu grup anonimowe ankiety ewaluacyjne zawierające pytania z tematyki, która będzie omawiana w trakcie realizacji całego projektu. W zajęciach z trenerem i psychologiem brały udział obydwie grupy uczestników. Oczywiście każda grupa w innym terminie
 
Projekt systemowy realizowany przez PCPR w Brzesku w 2009 r
sobota, 30 maja 2009 01:00

,, Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

W dniach od 04.05.2009r.- 25.05.2009r. odbyły się  spotkania  rekrutacyjne  z   niepełnosprawnymi uczestnikami   z  WTZ  w Brzesku  i  z   WTZ  w   Zawadzie  Uszewskiej  oraz  z   ŚDS   w  Brzesku.  Uczestnikami projektu mogły być osoby, których   stan   zdrowia  pozwala    na  usamodzielnienie.  Natomiast  wstępna rekrutacja   osób  z otoczenia osób niepełnosprawnych  miała  miejsce  na  przestrzeni  ostatnich  sześciu  miesięcy,  podczas   licznych  spotkań , gdy  osoby  te  składały  w  siedzibie   PCPR   wnioski  o  uzyskanie  dofinansowania  ze  środków  PFRON,  bądź  przychodziły  po  porady  psychologiczne  lub prawne.
Więcej…
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ogłasza nabór uczestników do projektu.
poniedziałek, 20 kwietnia 2009 01:00

Ogłoszenie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ogłasza nabór uczestników do projektu.
W stronę samodzielności – warsztaty dla osób
niepełnosprawnych z Powiatu Brzeskiego
Jest to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VII   Działanie 7.1    Poddziałanie 7.1.2

Uczestnikami projektu mogą być:

Więcej…
 
Wykorzystaj swój potencjał- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Brzesku
środa, 15 kwietnia 2009 01:00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku przystąpiło do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 . Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 następna > ostatnia >>

Strona 26 z 27