,
Kursy zawodowe od 01.08.2009r. do 31.08.2009r.
sobota, 05 września 2009 01:00
Zgodnie z założeniami harmonogramu realizacji projektu, odbyły się kursy zawodowe dla grupy osób niepełnosprawnych o profilu zgodnym z zainteresowaniami uczestników projektu. W dniach od 10.08.2009r. do 14.08.2009r. odbywał się kurs ,,Magazynier” dla 4 niepełnosprawnych mężczyzn z WTZ. Zajęcia odbywały się w OKZ w Brzesku. Tematyką szkolenia kursu ,,Magazynier” były: zasady BHP, charakterystyka warunków pracy, dokumentacja magazynowa, sprzedaż detaliczna i hurtowa, obsługa klienta i organizacja sprzedaży, podstawy towaroznawstwa z uwzględnieniem zastosowania norm ISO – 9001, zasady reklamy i podstawy marketingu, elementy logistyki.
Więcej…
 
Wyjazd integracyjny Grupy uczestników zajęć w WTZ i ŚDS połączony z treningiem umiejętności społeczn
sobota, 25 lipca 2009 01:00
Cel wyjazdu: Nauka samodzielnego funkcjonowania w społeczenstwie oraz praktyczne doskonalenie zachowań w sytuacjach życiowych /w hotelu, restauracji, zakup biletów itd/. Opiekunem grupy jest pracownik d.s ON.
Więcej…
 
Trening interpersonalny
poniedziałek, 20 lipca 2009 01:00
W ramach treningu interpersonalnego, prowadzonego przez trenera i psychologa, uczestnicy poznawali zasady dobrej komunikacji, skutecznego komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, . Zajęcia prowadzone były metodą video treningu. Dzięki tym metodom uczestnicy projektu mogli korygować swoje błędy w zachowaniu się oraz wzmacniać pozytywne cechy. Podczas zajęć uczestnicy korzystali z poczęstunku Każdy uczestnik otrzymał szczegółowy harmonogram zajęć, przygotowany przez specjalistę ds. ON, zatwierdzony przez kierownika projektu. W dniu rozpoczęcia zajęć przeprowadzono z wszystkimi uczestnikami obu grup anonimowe ankiety ewaluacyjne zawierające pytania z tematyki, która będzie omawiana w trakcie realizacji całego projektu. W zajęciach z trenerem i psychologiem brały udział obydwie grupy uczestników. Oczywiście każda grupa w innym terminie
 
Projekt systemowy realizowany przez PCPR w Brzesku w 2009 r
sobota, 30 maja 2009 01:00

,, Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

W dniach od 04.05.2009r.- 25.05.2009r. odbyły się  spotkania  rekrutacyjne  z   niepełnosprawnymi uczestnikami   z  WTZ  w Brzesku  i  z   WTZ  w   Zawadzie  Uszewskiej  oraz  z   ŚDS   w  Brzesku.  Uczestnikami projektu mogły być osoby, których   stan   zdrowia  pozwala    na  usamodzielnienie.  Natomiast  wstępna rekrutacja   osób  z otoczenia osób niepełnosprawnych  miała  miejsce  na  przestrzeni  ostatnich  sześciu  miesięcy,  podczas   licznych  spotkań , gdy  osoby  te  składały  w  siedzibie   PCPR   wnioski  o  uzyskanie  dofinansowania  ze  środków  PFRON,  bądź  przychodziły  po  porady  psychologiczne  lub prawne.
Więcej…
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ogłasza nabór uczestników do projektu.
poniedziałek, 20 kwietnia 2009 01:00

Ogłoszenie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ogłasza nabór uczestników do projektu.
W stronę samodzielności – warsztaty dla osób
niepełnosprawnych z Powiatu Brzeskiego
Jest to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VII   Działanie 7.1    Poddziałanie 7.1.2

Uczestnikami projektu mogą być:

Więcej…
 
Wykorzystaj swój potencjał- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Brzesku
środa, 15 kwietnia 2009 01:00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku przystąpiło do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 . Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
Więcej…
 
"W stronę samodzielności..."
piątek, 07 listopada 2008 00:00
 
 
"W stronę samodzielności – warsztaty dla osób usamodzielnianych
i osób niepełnosprawnych z Powiatu Brzeskiego"
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.
Więcej…
 
Nabór kandydatów na rodziny zastępcze
czwartek, 16 października 2008 00:00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
Więcej…
 
"W stronę samodzielności – warsztaty dla osób usamodzielnianych i osób niepełnosprawnych z Powiatu
poniedziałek, 25 sierpnia 2008 00:00
"W stronę samodzielności – warsztaty dla osób usamodzielnianych i osób niepełnosprawnych z Powiatu Brzeskiego”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.
Więcej…
 
Projekty programów
czwartek, 19 czerwca 2008 00:00
Brzesko, dnia 17.06.2008 r.

Nasz znak: PCPR/MP/8271/8/26/08

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku informuje, iż opracowało projekty Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008 - 2015 oraz Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008 - 2015.
Tworzenie i realizacja przedmiotowych programów wynika z art. 19 pkt 1 i 4 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
W związku z koniecznością przedstawienia ww. projektów Radzie Powiatu Brzeskiego zwracamy się o zapoznanie się z przedmiotowymi projektami i ustosunkowanie się, co do ich treści.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 następna > ostatnia >>

Strona 26 z 27