,
Uchwała nr 303
czwartek, 17 grudnia 2015 16:36

Treść uchwały dostępna TUTAJ

 
Zaproszenie Starosty Brzeskiego
poniedziałek, 16 listopada 2015 15:52

Zaproszenie Starosty Brzeskiego do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Brzeskiego w zakresie pomocy społecznej

Zaproszenie

Formularz zgłoszenia

 
Uchwała nr 270/2015 Zarządu Powiatu Brzeskiego
piątek, 13 listopada 2015 10:24

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzeskiego w zakresie pomocy 

Uchwała dostępna TUTAJ

 
PCPR W BRZESKU POSZUKUJE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE
czwartek, 05 listopada 2015 10:34

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku poszukuje kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – osób z otwartym sercem, odpowiedzialnych i gotowych do opieki nad dziećmi.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, gotowym do opieki nad dziećmi, które:

Więcej…
 
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę klimatyzacji wraz z montażem
środa, 14 października 2015 11:09

Dostawa, montaż i serwis :

klimatyzacji naściennej na pomieszczenia biurowe na parterze do 25 m2

Oferta winna zawierać co najmniej:

- nazwę oferenta;

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym;

- wartość oferty brutto w złotych polskich;

- warunki gwarancji.

Oferta winna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę jej sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Ofertę należy przesłać na adres:

Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Brzesku, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko

Termin złożenia ofert upływa w dniu:  16.10.2015 r.

Więcej…
 
Wycieczka integracyjna do parku rozrywki „Dinozatorland” w Zatorze z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka
poniedziałek, 13 lipca 2015 10:50

DSCN3047

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka zorganizowało dla dla rodzin zastępczych i dzieci wycieczkę integracyjną do parku rozrywki „Dinozatorland” w Zatorze.

Wyjazd, w którym udział wzięło 50 osób wraz z pracownikami, miał miejsce
w poniedziałek 15.06.2015 r., o godz. 8: 00 spod siedziby PCPR w Brzesku.

Więcej…
 
Uwaga - zmiana harmonogram działań decyzyjnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
środa, 29 kwietnia 2015 09:24

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu:


20.02.2015

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku

13.03.2015

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu
pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks)

16.03.2015
MODUŁ II

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego

30.03.2015
MODUŁ II

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego

13.04.2015
MODUŁ I

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I na I etap

31.05.2015
MODUŁ II

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania
w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2015 r.

31.05.2015
MODUŁ I

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach modułu I na etap I

01.06.2015
MODUŁ I

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie modułu I na II etap

30.08.2015

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach modułu I na etap II

30.09.2015

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego dot. czesnego i dodatku

10.10.2015

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego dot. wyłącznie dodatku

31.01.2016

Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu
(w odniesieniu do wniosków złożonych w 2015 r.)

30.06.2016

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2015 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 
Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
niedziela, 22 marca 2015 19:13

Zainteresowani uzyskaniem pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą uzyskać wsparcie ze środków publicznych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny). Zadanie jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565). Możliwość dofinansowania ze środków NFZ zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym istnieje w ramach pozycji „wózek inwalidzki specjalny”, o którym mowa
w załączniku do ww. rozporządzenia.

Więcej…
 
Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2015 r.
niedziela, 01 marca 2015 20:57

Uwaga Wnioskodawcy!

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

Więcej…
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ogłasza nabór na wolne stanowisko - pracownik socjalny w wymiarze 1 etat na umowę na zastępstwo
poniedziałek, 16 lutego 2015 00:00

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW

 Wymagania niezbędne


1.Osoby ubiegające się o stanowisko pracy pracownik socjalny powinny spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
- posiadany dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
- do dnia 31 grudnia 2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej
do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków˟˟˟ :

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 27