,
PROJEKT POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE BRZESKIM NA LATA 2015-2017
środa, 03 września 2014 07:01

Projekt_Programu_o_Pieczy_Zastepczej_na_lata_2015-2017-1.doc

Umieszczamy Projekt Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Brzeskim na lata 2015-2017 do konsultacji. Ewentualne pomysły oraz działania do Programu wraz z podaniem źródła finansowania prosimy przedstawić na spotkaniu, które odbędzie się 15.09.2014 o godz 9 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, przy ul. Piastowskiej 2B w Brzesku lub przesłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 14.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KOMUNIKAT DOT. AKTYWNEGO SAMORZĄDU
środa, 13 sierpnia 2014 07:02

Brzesko, dn. 13.08.2014r

Komunikat w sprawie terminów naboru wniosków !!!

Zbliża się termin zakończenia naboru wniosków osób niepełnosprawnych
o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

 • wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I (Obszary: A-D)  można składać do dnia 30 sierpnia br.,
 • wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II (kosztów nauki na poziomie wyższym) można składać do dnia 30 września br.,

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

 
NABÓR NA STANOWISKO PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA Z PRAWNYCH ASPEKTÓW FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI W SPOŁECZEŃSTWIE
piątek, 01 sierpnia 2014 09:46

projektBrzesko, dn. 01.08.2014

PCPR w Brzesku ogłasza nabór do projektu „Wykorzystaj swój potencjał rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku” na stanowisko Prowadzącego zajęcia: PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI W SPOŁECZEŃSTWIE

Zakres obowiązków: Przeprowadzenie szkoleń z wymienionego zakresu obejmującego przepisy prawne, trudności prawne oraz problemy z jakimi mogą spotkać się osoby w ciągu swojego całego życia w odniesieniu do funkcjonowania w społeczeństwie, przedstawienie planu prowadzenia zajęć, nadzór nad obecnością oraz sporządzenie sprawozdania końcowego.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze,

- komunikatywność, dobra organizacja pracy,

- samodzielność w działaniu,

- staż pracy min. 2 lata

- mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć, szkoleń.

Więcej…
 
ZAPYTNIE OFERTOWE NA WYŻYWIENNIE
czwartek, 31 lipca 2014 09:51

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku
UL. PIASTOWSKA 2B

32-800 BRZESKO

Tel. 14/66 300 31

Fax. 14/66 300 31 wew. 12

www.pcprbrzesko.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY
NA PONIŻEJ OPISANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia dla
grupy od 6 do 55 uczestników projektu
„Wykorzystaj swój
potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku”
w czasie
zajęć, które będą odbywać się w Brzesku w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym, w postaci jednego ciepłego posiłku – dania lunchowe
- mięsne i bezmięsne. Do każdego dania musi być serwowany:
w okresie letnim napój ( woda mineralna lub sok),
w okresie zimowym ciepły napój ( kawa lub herbata).

Więcej…
 
PODSTAWOWY KURS KOMPUTEROWY
czwartek, 31 lipca 2014 09:06

Brzesko, dn. 07.07.2014r.

02.07.2014 zakończył się podstawowy kurs komputerowy, w którym wzięło udział 13 BO. Łącznie uczestnicy wzięli udział w 32 godzinach zajęć. Poruszane były takie tematy m.in. jak: podstawowa obsługa komputera, obsługa systemu Windows, jego funkcje, operacje na plikach i katalogach, kopiowanie, wycinanie, wklejanie, usuwanie, obsługa urządzeń typu pendrive, podstawy pracy w programie MS Word, edycja i wprowadzanie tekstu, redagowanie dokumentów typu: CV, list motywacyjny, drukowanie i samodzielna edycja tekstu, podstawy pracy w programie MS Excel, arkusze i skoroszyty, wprowadzanie danych, edycja i formuły, podstawowe pojęcia związane z Internetem, strony www, obsługa przeglądarki, otwieranie stron, przeglądanie, wyszukiwanie w Internecie, komunikator Skype, portale społecznościowe typu: facebook, poczta elektroniczna e-mail: zakładanie, konfiguracja, wysyłanie e-maili, odbieranie, książka adresowa, wysyłanie e-maili z załącznikami. Ponadto uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, z których będą mogli korzystać podczas samodzielnych ćwiczeń w domu.

 
Szkoła dla rodziców
czwartek, 31 lipca 2014 08:58

Brzesko, 13.06.2014

12 czerwca odbyły się ostatnie zajęcia ze szkoły dla rodziców. Podczas, kiedy dorośli byli na zajęciach dzieci spędzały czas na świetlicy. W tym czasie m.in. bawiły się, rysowały, grały w gry planszowe, układały puzzle, rozwijały zdolności plastyczne i manualne, integrowały się podczas wspólnych zabaw słowno-ruchowych, a także kształtowały umiejętność pracy zarówno w grupie jak i indywidualnej. Na 32 godzinach „Szkoły dla rodziców” poruszane były m.in. takie tematy jak: budowanie relacji rodzic-dziecko, świadomość celów wychowawczych, prawidłowa komunikacja, aktywne słuchanie, komunikacja niewerbalna, umiejętność rozpoznawania uczuć własnych i dziecka, umiejętność stawiania dziecku granic, budowanie poczucia wartości, modyfikowanie nieodpowiednich zachowań, wspólne rozwiązywanie konfliktów, metoda 5 kroków, zachęty i pochwały, relacje między rodzeństwem, sytuacja konfliktowa, kłótnia, radzenie sobie z agresją dzieci, rywalizacja między rodzeństwem, nowe dziecko w rodzinie, wpływ ról na relacje między dziećmi, trudności wieku dorastania, bunt młodzieńczy, zagrożenia współczesnego świata: alkohol, narkotyki, Internet, problem agresji i przemocy w szkole, pracy i domu, etapy rozwoju przemocy, problemy przemocy domowej, alkoholizm, jak rozmawiać ze sprawcą przemocy, jak rozmawiać z ofiarą przemocy. Uczestnicy chętnie wspólnie ze sobą dyskutowali. Celem zajęć było wspieranie rodziców w radzeniu sobie
w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się oraz refleksja nad własną postawą wychowawczą,

 
Zakończenie treningu interpersonalnego
poniedziałek, 28 lipca 2014 10:59

Brzesko, 09.04.2014

W dniu 08.04.2014 dla 12 osób niepełnosprawnych zakończyly się zajęcia z treningu interpersonalnego. Celem zajęć z było doskonalenie umiejętności społecznych w relacjach interpersonalnych, nabycie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, poznanie swojej roli w grupie, zwiększenie wiary we własne możliwości, poprawa własnego wizerunku, autoprezentacji, nabycie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem, nabycie i doskonalenie umiejętności rozwiązywanie konfliktów. Na zajęciach poruszano m.in. takie zagadnienia jak: komunikacja niewerbalna, mowa ciała, asertywność, konflikty i sposoby ich rozwiązywania, autoprezentacja, negocjacje, kultura dyskusji czy nawiązywanie nowych relacji. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestnicy chętnie w nich uczestniczyli, razem współpracowali, prowadzili dyskusje w grupach i na forum.

 
Zapytanie ofertowe: ocena zasadności wózka elektrycznego
wtorek, 15 lipca 2014 12:57

Brzesko, dn. 15.07.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.Nazwa i adres zamawiającego:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

UL. PIASTOWSKA 2 B 32-800 BRZESKO

2. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Ocena zasadności zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
w ramach realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd 2014 r.

Więcej…
 
Nabór na stanowisko: nauczyciel niemieckiego
poniedziałek, 07 lipca 2014 07:20

projektBrzesko, dn. 07.07.2014

PCPR w Brzesku w ramach projektu nt. „Wykorzystaj swój potencjał…” 
OGŁASZA
Nabór na stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego

Zakres zadań: prowadzenie zajęć dla grupy osób dorosłych w wymiarze 56 godzin w godzinach popołudniowych, sporządzenie konspektu prowadzonych zajęć i sprawozdania po ich zakończeniu przygotowanie materiałów dla uczestników

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (germanistyka)
 • komunikatywność,
 • otwartość i odporność na stres
 • min. 2 doświadczenia zawodowe w prowadzeniu tego typu zajęć
Więcej…
 
WAŻNY KOMUNIKAT
piątek, 20 czerwca 2014 11:33

Brzesko, 13.06.2013r

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.  

W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia 2014 r.

Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów:

 • zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • uzyskania prawa jazdy kategorii B,
 • zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu,

prosimy o przyjęcie do wiadomości informacji, że skrócenie terminu zakończenia przyjmowania wniosków nastąpiło w celu sprawniejszej organizacji prac związanych
z rozpatrywaniem wniosków, a w efekcie - w celu skrócenia oczekiwania na realizację wnioskowanego wsparcia. 

Po dniu 30 sierpnia mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator programu podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 27