,
NABÓR DO PROJEKTU
czwartek, 02 stycznia 2014 06:35

projektBrzesko, dn.02.01.2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór do projektu systemowego na 2014 rok  pn: „Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską. Program operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z największych programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Głównym jego celem jest wyrównanie szans i aktywna integracja osób, które są w trudniejszym niż inni położeniu.

Więcej…
 
Dzień Osoby Niepelnosprawnej
czwartek, 19 grudnia 2013 09:14

projektBrzesko, dn.19.12.2013r.

DSC 1029W dniu 17.12.2013r. zorganizowane zostało spotkanie integracyjne z okazji obchodów Dnia Osoby Niepełnosprawnej połączone z zakończeniem projektu w tym roku. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 1400 w Centrum Rozrywkowo-Konferencyjnym Planeta w Brzesku. Wśród zaproszonych gości oprócz uczestników projektu i osób z ich otoczenia, zaszczycił nas też swoją obecnością Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Andrzej Potępa. Po przywitaniu gości przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku Pana Stanisława Lamberta oraz przez Koordynatora projektu Panią Anetę Rzepa, Pan Starosta uroczyście wręczył 51 uczestnikom dyplom za udział w projekcie. Pracownik socjalny oraz doradca ds. ON zwrócili także uwagę na efekty pracy socjalnej podejmowanej przez pracowników PCPR, na problemy z jakimi borykają się nie tylko osoby niepełnosprawne ale poszczególne grupy docelowe projektu. Następnie dzieciom, które wzięły udział w konkursie plastycznym pn.: „Niepełnosprawność w oczach dziecka”, św. Mikołaj wręczył nagrody. Ukierunkowanie tematyki konkursu na kwestie społeczne – związane z niepełnosprawnością stanowiło istotną informację o skojarzeniach i obrazie osoby niepełnosprawnej. Rozstrzygnięty został także konkurs plastyczny dla dorosłych pn.: „Niepełnosprawność bez barier”, a nagrody również wręczył św. Mikołaj. Głównym celem konkursu było uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na problemy osób niepełnosprawnych oraz budowanie tolerancji. Celem konkursu było także propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych pozytywnych postaw wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zwiększanie wrażliwości społecznej na problemy społeczne i pobudzanie aktywności sprzyjającej ich rozwiązywaniu oraz usuwanie lub ograniczanie barier społecznych utrudniających funkcjonowanie osób z ograniczoną sprawnością. Służyć temu miał także spektakl pt. „Maska” przygotowany przez grupę osób niepełnosprawnych ZAWADIAKI- uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z Zawady Uszewskiej. Po przedstawieniu odbył się uroczysty obiad, a atmosfera zbliżających się świąt sprzyjała rozmowom oraz życzeniom, ale jak to zwykle bywa- nadszedł czas rozstania. Uczestnicy więc dziękowali za wspólnie spędzone chwile, nie żegnali się jednak gdyż wśród nich nawiązały się przyjaźnie.

Więcej…
 
Zakończenie zajęć z kosmetyki i wizażu
środa, 11 grudnia 2013 14:04

projektBrzesko, dn. 11.12.2013r.

DSC 0797W miesiącu grudniu 33 uczestniczki projektu zakończyły zajęcia z kosmetyki i wizażu. Nauczyły się one jak można wykorzystać sztukę makijażu i wizażu aby podnieść swoje poczucie wartości oraz podkreślić odpowiednimi kosmetykami swój wygląd. Wzmocni to ich pewność siebie podczas poszukiwania pracy i rozmów z pracodawcą.

Opracowała: A.S-B.

Więcej…
 
Zakończenie kursu spawania MAG
środa, 11 grudnia 2013 08:52

 

projekt

Brzesko, dn. 11.12.2013r.

DSC 0787W dniu 23.10.2013r. grupa 9 uczestników projektu rozpoczęła kolejny kurs spawania, tym razem metodą MAG. W trakcie 145 godzin podjęto takie tematy teoretyczne jak: zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze, BHP, bezpieczna praca na hali produkcyjnej, materiały dodatkowe do spawania, spawanie w praktyce, oznaczenie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania, kwalifikowanie spawaczy, budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG, charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry. Po zagadnieniach teoretycznych rozpoczęły się zajęcia praktyczne, podczas których zapoznano uczestników z regulaminem przebywania na terenie ośrodka szkoleniowego, z miejscem prowadzenia zajęć praktycznych, z wymaganą odzieżą ochronną i środkami ochrony indywidualnej. Uczestnicy spawali także blachy i rury spoinami pachwinowymi metodą MAG oraz spoinami pachwinowymi w pozycjach: PA, PB, PF, PD, PG, PC. Natomiast 10.12.2013r. odbył się egzamin państwowy, który zakończył się pozytywną ocena wszystkich uczestników.

Opracowała: A.S-B.

Więcej…
 
Zakończenie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców
wtorek, 10 grudnia 2013 06:49

projektBrzesko, dn.10.12.2013r.

W dniu 09.12.2013r. uczestniczki projektu zakończyły "Szkołę dla Rodzicow i Wychowawców". Szczegółowy opis tego co działo się na spotkaniach oraz zdjęcia możemy znaleźć na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji: http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=3953

 
Wyjazd do Warszawy
wtorek, 26 listopada 2013 08:35

projekt

 

Brzesko, dn. 26.11.2013r.

220W dniach 24-25.11.2013 odbyła się impreza kulturalna i turystyczna w formie wycieczki do Warszawy. Uczestnicy projektu mieli okazję zobaczyć Łazienki Królewskie, na wszystkich największe wrażenie zrobił Teatr na Wyspie, a w szczególności półkolista widownia, scena położona na sztucznej wyspie i rząd kamiennych rzeźb, przedstawiających sławnych autorów dramatycznych.. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić Zamek Królewski, byli także w Sejmie podczas jego zwiedzania uzyskali wiele ciekawych informacji, dotyczących długoletniej historii i tradycji polskiego parlamentu, który tworzą 2 Izby - Sejm i Senat. Zwiedzili między innymi Salę Kolumnową, „korytarz marszałkowski" oraz Salę Posiedzeń Senatu. Podziwiali Warszawę z tarasu widokowego w Pałacu Kultury i Nauki. Mieli okazję zobaczyć także Muzeum Powstania Warszawskiego. To miejsce połączenia historii i nowoczesności, pamięci ze współczesnymi środkami prezentacji i pomogło zakorzenić wydarzenia sprzed 60 lat w świadomości uczestników. Wyjazd pozwolił na wyjście z codziennego otoczenia uczestników, stworzył warunki do skupienia się na możliwości aktywnego włączenia się w życie społeczne. Był odskocznią od codzienności, uczestnicy mogli uświadomić sobie, że pracy można szukać na ogólnopolskim rynku pracy, pozwolił także otworzyć się na świat i jego możliwości.

Więcej…
 
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
poniedziałek, 28 października 2013 11:34

projekt

 

 

Brzesko, dn.28.10.2013r.

DSC 1004W miesiącu październiku odbył się kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Każda z 4 grup przeszła czterogodzinny kurs. Zajęcia odbyły się: 14.10.2013, 15.10.2013, 16.10.2013 oraz 23.10.2013. 49 uczestników nauczyło się jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie, która w danym czasie i miejscu takiej pomocy potrzebuje. W szkoleniu wykorzystano materiały dydaktyczne-prezentacje multimedialne, manekiny BLS BRAD, ćwiczebny AED, bandaże, opatrunki, gazy, chusty trójkątne, ciała obce, szyny, kołnierze, maseczki do resuscytacji usta-usta, folię NRC itp. Uczestnicy zostali zapoznani z aspektami prawnymi udzielania pierwszej pomocy przez osoby niezwiązane z medycyną oraz z "łańcuchem przeżycia". Zagadnienia teoretyczne były poparte treningiem praktycznym. Każdy z uczestników przy wykorzystaniu manekina nauczył się oceny stanu świadomości, techniki udrażniania dróg oddechowych oraz oceny oddechu i oznak krążenia. A w następnym kroku samodzielnie wykonywali algorytm BLS- 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy ratownicze. Uczestnicy zostali zapoznani z defibrylatorem AED. Ponadto BO przećwiczyli pozycję boczną bezpieczną, zakładanie opatrunku stabilizującego, unieruchamianie za pomocą chusty trójkątnej lub szyny, postępowanie podczas zadlawienia osoby dorosłej i dziecka, napadu padaczkowego, zasłabnięcia, omdlenia i porażenia prądem. Wszyscy uczestnic bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem brali udział w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej. Po zakończeniu kursu każdy BO otrzymał stosowne zaświadczenie.

Opracowała: A.S-B.

Więcej…
 
Zakończenie kursu florystycznego
piątek, 25 października 2013 15:51

projektBrzesko, dn. 25.10.2013r.

 

 

 

DSC 061824.10.2013r. dla 17 uczestniczek projektu zakończył się kurs florystyczny. Podczas zajęć kobiety zapoznały się z asortymentem roślin ozdobnych, narzędziami i środkami technicznymi, wystrojem wnętrz kwiatami doniczkowymi, florystyką okolicznościową, decoupage, tworzyły wiązanki okolicznościowe, ślubne i żałobne. 

Opracowała: A.S-B.

Więcej…
 
Zakończenie kursu spawania TIG
wtorek, 15 października 2013 06:29

projekt

 

Brzesko, dn. 15.10.2013r.

W miesiącu sierpniu 10 BO rozpoczęło kurs spawania TIG, który zrealizował Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Brzesku. 125 godzin kursu odbyło się zgodnie z harmonogramem. Uczestnicy zostali przeszkoleni w części teoretycznej, z takich zagadnień jak: zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze, BHP, bezpieczna praca na hali produkcyjnej, materiały dodatkowe do spawania, spawanie w praktyce, oznaczanie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania, kwalifikowanie spawaczy, budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG, elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania. Było to 25 godzin części teoretycznej, natomiast część praktyczna, odbyła się w ciągu 100 godzin. Kurs zakończył się egzaminem państwowym w dniu 11.10.2013, do którego podeszło 9 osób. Wszyscy uzyskali wynik pozytywny.

Opracowała: A.S-B.

Więcej…
 
POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
poniedziałek, 14 października 2013 09:27

projekt

 

Brzesko, dnia 14.10.2013 r.

 

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku informuje, iż zostało zakończone postępowanie prowadzone  na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 14 000 euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/12 Dyrektora PCPR w Brzesku z dnia 1 lutego 2012 r. w formie zapytania ofertowego i dokonano wyboru  oferty na realizację zadania pn.:  

 ZAJĘCIA Z KOSMETYKI I ELEMENTÓW WIZAŻU DLA 32 UCZESTNIKÓW
PROJEKTU SYSTEMOWEGO „WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ – ROZWÓJ
I POWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W BRZESKU”

Na zapytanie złożono 12 ofert, została wybrana jedna która spełniła wszystkie warunki i kryteria zamieszczone w zapytaniu ofertowym:

Pani Agata Legutko-Rudnik

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta jest ważna, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a zaoferowana cena jest najkorzystniejsza.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 25