,

altRozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „ Stop Przemocy”

W dniu 16 maja 2016 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat pn. „Stop przemocy”, organizowanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Brzesku przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku w ramach programu profilaktycznego „Niebieski Parasol”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu brzeskiego. Udział w konkursie wzięli uczniowie z pięciu szkół: Publiczne Gimnazjum im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach, Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gnojniku, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzesku, Publiczne Gimnazjum im. Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza w Sufczynie oraz Zespół Szkół i Przedszkola w Złotej.

Na konkurs nadesłanych zostało 50 prac, wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Komisja Konkursowa miała niełatwe zadanie, brała pod uwagę pomysł, oryginalność, estetykę, różnorodność technik i materiałów wykorzystanych w pracy. Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach, Komisja zdecydowała się przyznać następujące nagrody:

I miejsce: Kacper Jeleń, Publiczne Gimnazjum im. Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza
w Sufczynie

miejsce I

II miejsce: Mateusz Grzyb, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzesku

miejsce II

III miejsce: Kinga Piwowar, Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gnojniku

miejsce III

Wyróżnione zostały następujące prace:

Wiktoria Mielec, Publiczne Gimnazjum im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

wyroznienie2

Natalia Baniak, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzesku

wyroznienie

Wszystkim uczniom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział
w konkursie plastycznym.

Zwycięzców konkursu oraz osoby wyróżnione zapraszamy po odbiór nagród do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ul. Piastowska 2 B pokój nr 15 od poniedziałku 23.05.2016w godzinach pracy Ośrodka.