,

altWYCHOWYWAĆ TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ !

Już 6 października 2016 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku rusza I edycja „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” .

Szkoła dla rodziców i wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców
i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Szkoleniem zostanie objętych kilkanaście rodzin z powiatu brzeskiego, w tym kilka rodzin zastępczych, które chcą wzmocnić swoje kompetencje.

Mamy nadzieje, że organizowane szkolenie pn. „Szkoła dla rodziców
i wychowawców” będzie początkiem cyklu szkoleń o podobnej tematyce dla różnych grup społecznych i na stałe wpisze się w ofertę naszego Ośrodka.

W pierwszej edycji wszystkie miejsca są już zajęte, osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnej edycji „Szkoły dla rodziców i wychowawców” proszone są o kontakt z Kierownikiem Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Brzesku panią Anetą Rzepa ul. Piastowska 2 B, 32-800 Brzesko, tel: 14/66-300-31.