,

zdj 3 dniu 21 listopada w całej Polsce obchodzony jest, ustanowiony na mocy ustawy o pomocy społecznej, Dzień pracownika Socjalnego. Z tej okazji z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku w Restauracji „August” spotkali się ludzie zajmujący się na co dzień szeroko rozumianą pracą socjalną, czyli pomaganiem osobom wymagającym potrzeby
i wsparcia, a więc pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej i innych placówek świadczących pomoc społeczną, wolontariusze. Na wspólne świętowanie przybyli również Starosta Andrzej Potępa, Wicestarosta Ryszard Ożóg, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Brzyk, Radny Wojewódzki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sejmiku Adam Kwaśniak, Radna Powiatowa, Przewodnicząca Komisji Zdrowia Ewa Cierniak Lambert, Radny powiatowy Jacek Frankowski. W imieniu poseł Józefy Szczurek Żelazko, która ze względów rodzinnych nie mogła przybyć na spotkanie został odczytany list skierowany do uczestników.

Spotkanie prowadzili pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku pedagog - pani Magdalena Kądziołka oraz psycholog - pani Aneta Rzepa. Uroczystość rozpoczęto wykładem „Jak pracować nie zatracając siebie – Superwizja luksus czy konieczność? pani Iwony Wiśniewskiej, psychologa, pedagoga, seksuologa, Dyrektora Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą, certyfikowanej specjalistki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ambasadora ogólnopolskiej akcji „Dzieciństwo bez przemocy”, występującej jako ekspert w programie telewizji TVN „Rozmowy w toku”. Wykład dotyczył trudności z jakimi mogą spotkać się pracownicy socjalni w wykonywaniu swojej pracy oraz sposobów zabezpieczenia się, aby te trudne emocjonalnie sprawy z którymi spotykają się w swojej pracy, nie wpływały negatywnie na ich prywatne życie i życie ich rodzin. Bardzo pożyteczny i ciekawy wykład był w pewnym sensie praktycznym prezentem dla pracowników socjalnych od Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Brzesku. Po jego zakończeniu p. Stanisław Lambert dyrektor i p. Magdalena Twaróg v-ce dyrektor PCPR złożyli przybyłym na uroczystość pracownikom socjalnym z całego powiatu podziękowania za ich trudną pracę, życząc dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Następnie wszyscy otrzymali białe róże. Białe róże często określane są mianem „kwiatów niosących światło”. Wskazują na czystość, powściągliwość, lojalność i szacunek – są symbolem pracy socjalnej.

Kierownicy MOPS, GOPS oraz przedstawiciele instytucji pomocy społecznej otrzymali również od Dyrekcji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zegary z wpisaną sentencją „Co skraca mi czas? - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie? - Bezczynność”. Powieszone w miejscu ich pracy mają przypominać o wartości czasu i jego właściwym wykorzystaniu, ponieważ jak powiedziała v-ce dyrektor PCPR Magdalena Twaróg, wyraźnie zainspirowana przytaczanymi cytatami: „czas można zabić, ale nie można go wskrzesić”.

Następnie radny wojewódzki Adam Kwaśniak w wspólnie ze Starostą Andrzejem Potępą oraz wicestarostą Ryszardem Ożógiem wręczyli nagrody „Polonia Minor”. Jest to specjalna nagroda przyznawana przez Marszałka Województwa Małopolskiego wraz z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego osobom fizycznym, a także osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, stowarzyszeniom oraz innym podmiotom za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania i popularyzacji idei samorządności oraz za działalność na rzecz Małopolski. Nagroda przyznana została następującym osobom i podmiotom: p. Ewie Cierniak-Lambert, lekarce i znanej w całym regionie działaczce społecznej, organizatorce od wielu lat licznych akcji charytatywnych, p. Halinie Książek wieloletniemu pracownikowi socjalnemu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej, Fundacji Magma im. Ronalda Regana z Borzecina oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
i Potrzebujących Pomocy „Nadzieja” .

Część oficjalną zakończył koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej z Brzeska oraz uroczysty obiad.

zdj 1zdj 2zdj 3zdj 4zdj 5

 

 

 

zdj 6zdj 7zdj 8zdj 9zdj 10

 

 

 

 zdj 16thumb zdj 14zdj 13zdj 12zdj 11