,

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd 2018 r.”, który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu:


28.02.2018
Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku
28.04.2018 Termin zawarcia aneksu do umowy w sprawie realizacji programu
pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks)
15.03.2018
MODUŁ II
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2017
30.03.2018
MODUŁ II
Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2017
03.04.2018
MODUŁ I
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I na I etap
31.05.2018
MODUŁ II
Termin zakończenia wypłaty dofinansowania
w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2017 r.
31.05.2018
MODUŁ I
Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach modułu I na etap I
01.06.2018
MODUŁ I
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie modułu I na II etap

30.08.2018

MODUŁ I

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach modułu I na etap II

10.10.2018

MODUŁ II

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego dot. wyłącznie dodatku
04.12.2018 Termin złożenia końcowego zapotrzebowania na środki PFRON
31.01.2019 Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu
(w odniesieniu do wniosków złożonych w 2018 r.)
15.04.2018 Termin złożenia końcowego sprawozdania do PFRON
30.06.2019 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2018 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone