,

Od 21.03.2016 r. przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, działa grupa wsparcia AL - Anon dla rodzin i bliskich osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji.

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 17.00-19.00 ul. Piastowska 2.

Więcej informacji pod nr tel: 502 046 128.