,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku informuje, iż w 2020 r. świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania powierzonych w rodzinę zastępczą dzieci oraz świadczenia na kontynuację nauki dla osób usamodzielnianych będą wypłacane w następujących terminach:

 1. Styczeń ------------------------------- 21 stycznia (tj. wtorek)
 2. Luty ------------------------------------ 20 lutego (tj. czwartek)
 3. Marzec ------------------------------- 20 marca  (tj. piątek)
 4. Kwiecień ----------------------------- 20 kwietnia  (tj. poniedziałek)
 5. Maj ------------------------------------ 21 maja  (tj. czwartek)
 6. Czerwiec ---------------------------- 22 czerwca (tj. poniedziałek)
 7. Lipiec --------------------------------- 22 lipca (tj. środa)
 8. Sierpień ------------------------------ 20 sierpnia (tj. czwartek)
 9. Wrzesień ---------------------------- 18 września (tj. piątek)
 10. Październik ------------------------- 19 października (tj. poniedziałek)
 11. Listopad ------- -------------------- - 19 listopada (tj. czwartek)
 12. Grudzień ----------------------------- 18 grudnia (tj. piątek)

Kasa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku mieści się przy ul. Piastowskiej 2B, parter; czynna będzie tylko w wyznaczonych terminach w godz. od 10.00 – 13.00.

Rodziny zastępcze oraz osoby usamodzielniane, które posiadają konta bankowe informujemy,
iż powyższe daty będą terminami przelewu świadczeń pieniężnych na wskazane numery rachunków.