,

Konsultacje psychologiczne są często kilkurazowymi i sporadycznymi spotkaniami z psychologiem. Mogą mieć też charakter regularny i trwać tyle ile potrzebuje dany pacjent. Praca psychologa polega tu głównie na klaryfikowaniu sytuacji pacjenta oraz psychoedukacji w zakresie dotyczącym jego problemów. Inna nazwą konsultacji psychologicznych jest poradnictwo psychologiczne.
      Należy tu wspomnieć o tym, że termin "konsultacje psychologiczne". jest używany w potoczny sposób do opisu poradnictwa psychologicznego . Co więcej często zdarza się, że róznież tym terminem określane są sesje diagnostyczne. Jednak są to różne metody pracy oraz zawierają w sobie różne cele.