,

Pracownicy zespołu ds. pieczy zastępczej

Numery kontaktowe 

komórkowy – 530 620 059

stacjonarny – 14 66 300 31

Kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej – mgr Marta Nakielny – wew. 24

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – mgr Kamila Słomka – wew. 21

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – mgr Katarzyna Wielgosz– wew. 21

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej –   mgr Anna Pierzchała – wew. 21

Referent ds. świadczeń – mgr Patrycja Hrycaj - wew. 22

Pedagog– mgr Jolanta Kaczyńska– wew. 22

Psycholog – mgr Aneta Rzepa wew.14

Psycholog - mgr Ewa Lisowska-Kania wew. 19

Prawnik – mec. Bartłomiej Gogola wew. 19

 Godziny pracy

Poniedziałek     

Wtorek              

Środa                 

Czwartek             

Piątek             

Marta Nakielny

7:30 – 15:30

7:30 – 15:30

7:30 – 15:30

7:30 – 15:30

7:30 – 15:30

Katarzyna Wielgosz

7:30 – 15:30

7:30 – 15:30

7:30 – 15:30

7:30 – 15:30

7:30 – 15:30

Kamila Słomka

7:00- 15:00

7:00- 15:00

7:00- 15:00

7:00 - 15:00

7:00- 15:00

Anna Pierzchała

7:00- 15:00

7:00- 15:00

7:00- 15:00

7:00- 15:00

7:00- 15:00

Patrycja Hrycaj

7:00 – 15:00

7:00 – 15:00

7:00 – 15:00

7:00 – 15:00

7:00 – 15:00

Jolanta Kaczyńska

7:30 – 14:30

7:30 – 14:30

7:30 – 14:30

7:30 – 14:30

7:30 – 14:30

Aneta Rzepa

8:30 – 16:30

8:30-15:00

8:30 – 18:00

7:00 – 15:00

7:00 – 15:00

Ewa Lisowska-Kania

8:00-13:00

---------------

----------------

13:00 – 18:00

----------------

Bartłomiej Gogola

---------------

10:00 – 18:00

7:30 – 15:30

-----------------

----------------