,

projektBrzesko, dnia 8 maja 2014r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na usługi szkolenia zawodowego prowadzonego poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.), na podstawie przepisu art. 4 pkt. 8 w brzmieniu: „Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.”, jako najkorzystniejsze wybrano oferty następujących wykonawców:

Zadanie nr 1:

Doradztwo Prawne i Szkolenia „Eko-Konsult” Krzysztof Mirski, z siedzibą w Krakowie przy ul. Obozowej 45c/6 , poczta 30-383 Kraków, stawka za godzinę: 25,00 złotych netto.

Pozostałe oferty:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, Ośrodek Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bema 16 poczta 33-100 Tarnów, stawka za godzinę 66,66 złotych netto.

Akademia Zdrowia i Odnowy Biologicznej „Exodus” z siedzibą w Radomiu przy ul. Ostrowieckiej 6/57, poczta 26-600 Radom, stawka za godzinę 54,75 złotych netto.

Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości z siedzibą w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Zielonej 8, poczta 88-430 Janowiec Wielkopolski, stawka za godzinę 66,29 złotych netto.

Zadanie nr 2

Doradztwo Prawne i Szkolenia „Eko-Konsult” Krzysztof Mirski, z siedzibą w Krakowie przy ul. Obozowej 45c/6 , poczta 30-383 Kraków, stawka za godzinę: 15,00 złotych netto.

Pozostałe oferty:

Akademia Zdrowia i Odnowy Biologicznej „Exodus” z siedzibą w Radomiu przy ul.

Ostrowieckiej 6/57, poczta 26-600 Radom, stawka za godzinę 36,00 złotych netto

 

Zadanie nr 3:

Art. Color.Models Jolanta Kucharzyk, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 1, poczta 35- 032 Rzeszów, stawka za godzinę 37,77 złotych netto;

Pozostałe oferty:

Doradztwo Prawne i Szkolenia „Eko-Konsult” Krzysztof Mirski, z siedzibą w Krakowie przy ul. Obozowej 45c/6 , poczta 30-383 Kraków, stawka za godzinę: 50,00 złotych netto.

Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości z siedzibą w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Zielonej 8, poczta 88-430 Janowiec Wielkopolski, stawka za godzinę 68,38 złotych netto.

Zadanie nr 4:

Doradztwo Prawne i Szkolenia „Eko-Konsult” Krzysztof Mirski, z siedzibą w Krakowie przy ul. Obozowej 45c/6 , poczta 30-383 Kraków, stawka za godzinę: 20,00 złotych netto.

Pozostałe oferty:

Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości z siedzibą w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Zielonej 8, poczta 88-430 Janowiec Wielkopolski, stawka za godzinę 53,44 złotych netto.

Zadanie nr 5:

ABOS Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Aldona Boruch, z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Długosza 34, poczta 33-300 Nowy Sącz stawka za godzinę 32,35 zł netto.

Zadanie nr 6:

Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Batorego 25, poczta 31-135 Kraków, stawka za godzinę 32,66 złotych netto.

Pozostałe oferty:

Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości z siedzibą w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Zielonej 8, poczta 88-430 Janowiec Wielkopolski, stawka za godzinę 59,08 złotych netto.

Art. Color.Models Jolanta Kucharzyk, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 1, poczta 35- 032 Rzeszów, stawka za godzinę 40,00 złotych netto;

Zadanie nr 7:

Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Batorego 25, poczta 31-135 Kraków, stawka za godzinę 12,70 złotych netto.

Pozostałe oferty:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, Ośrodek Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bema 16 poczta 33-100 Tarnów, stawka za godzinę 63,33 złotych netto.

Zadanie nr 8:

Akademia Zdrowia i Odnowy Biologicznej „Exodus” z siedzibą w Radomiu przy ul. Ostrowieckiej 6/57, poczta 26-600 Radom, stawka za godzinę 31,25 złotych netto

           

            Pozostałe oferty:

Art. Color.Models Jolanta Kucharzyk, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 1, poczta 35- 032 Rzeszów, stawka za godzinę 40,00 złotych netto;

Zadanie nr 9:

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Pielęgnacji i Wizażu z siedzibą w Krakowie przy ul. Zelwerowicza 14, poczta 30-395 Kraków, stawka za godzinę 22,66 złotych netto.

Pozostałe oferty:

Art. Color.Models Jolanta Kucharzyk, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 1, poczta 35- 032 Rzeszów, stawka za godzinę 36,66 złotych netto;

O.K.Ośrodek Kursów Edmund Kwidzyński, z siedzibą w Wejherowie przy ul. Judyckiego 11, poczta 84-200 Wejherowo, stawka za godzinę 34,00 złote netto.

Zadanie nr 10:

Art. Color.Models Jolanta Kucharzyk, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 1, poczta 35- 032 Rzeszów, stawka za godzinę 24,28 złotych netto;

Pozostałe oferty:

Salon Fryzjerski „STYL MARTA” z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubicz 14, poczta 31-504 Kraków, stawka za godzinę 70,83 złotych netto.

O.K.Ośrodek Kursów Edmund Kwidzyński, z siedzibą w Wejherowie przy ul. Judyckiego 11, poczta 84-200 Wejherowo, stawka za godzinę 25,00 złotych netto.

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Pielęgnacji i Wizażu z siedzibą w Krakowie przy ul. Zelwerowicza 14, poczta 30-395 Kraków, stawka za godzinę 28,50 złotych netto.

Zadanie nr 11:

ZTSH TISBUD Jarosław Gargula, z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Jana Pawła II 35, poczta 33-300 Nowy Sącz, stawka za godzinę:37,87 złotych netto – cz. MAG, 50,09 złotych netto – cz. TIG;

Pozostałe oferty:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, Ośrodek Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bema 16 poczta 33-100 Tarnów, stawka za godzinę 55,17 złotych netto.

Zadanie nr 12:

Akademia Zdrowia i Odnowy Biologicznej „Exodus” z siedzibą w Radomiu przy ul. Ostrowieckiej 6/57, poczta 26-600 Radom, stawka za godzinę 36,00 złotych netto

Zadanie nr 15:

Akademia Zdrowia i Odnowy Biologicznej „Exodus” z siedzibą w Radomiu przy ul. Ostrowieckiej 6/57, poczta 26-600 Radom, stawka za godzinę 32,41 złotych netto.

Pozostałe oferty:

O.K.Ośrodek Kursów Edmund Kwidzyński, z siedzibą w Wejherowie przy ul. Judyckiego 11, poczta 84-200 Wejherowo, stawka za godzinę 34,00 złote netto.

Zadanie nr 16:

O.K.Ośrodek Kursów Edmund Kwidzyński, z siedzibą w Wejherowie przy ul. Judyckiego 11, poczta 84-200 Wejherowo, stawka za godzinę 47,40 złote netto.

Pozostałe oferty:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, Ośrodek Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bema 16 poczta 33-100 Tarnów, stawka za godzinę 115,75 złotych netto.

Zadanie nr 17:

Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Batorego 25, poczta 31-135 Kraków, stawka za godzinę 14,75 złotych netto.

Pozostałe oferty:

O.K.Ośrodek Kursów Edmund Kwidzyński, z siedzibą w Wejherowie przy ul. Judyckiego 11, poczta 84-200 Wejherowo, stawka za godzinę 24,50 złotych netto.

Akademia Zdrowia i Odnowy Biologicznej „Exodus” z siedzibą w Radomiu przy ul. Ostrowieckiej 6/57, poczta 26-600 Radom, stawka za godzinę 27,50 złotych netto.

Zadanie nr 22:

O.K.Ośrodek Kursów Edmund Kwidzyński, z siedzibą w Wejherowie przy ul. Judyckiego 11, poczta 84-200 Wejherowo, stawka za godzinę 18,70 złotych netto.

Pozostałe oferty:

Salon Fryzjerski „STYL MARTA” z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubicz 14, poczta 31-504 Kraków, stawka za godzinę 60,00 złotych netto.

Art. Color.Models Jolanta Kucharzyk, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 1, poczta 35- 032 Rzeszów, stawka za godzinę 32,00 złote netto;

Zadanie nr 23:

Art. Color.Models Jolanta Kucharzyk, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 1, poczta 35- 032 Rzeszów, stawka za godzinę 32,00 złote netto;

Pozostałe oferty:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, Ośrodek Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bema 16 poczta 33-100 Tarnów, stawka za godzinę 110,00 złotych netto.

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Pielęgnacji i Wizażu z siedzibą w Krakowie przy ul. Zelwerowicza 14, poczta 30-395 Kraków, stawka za godzinę 182,50 złotych netto.

Zadanie nr 24:

O.K.Ośrodek Kursów Edmund Kwidzyński, z siedzibą w Wejherowie przy ul. Judyckiego 11, poczta 84-200 Wejherowo, stawka za godzinę 24,50 złotych netto.

Zadanie nr 25:

O.K.Ośrodek Kursów Edmund Kwidzyński, z siedzibą w Wejherowie przy ul. Judyckiego 11, poczta 84-200 Wejherowo, stawka za godzinę 24,50 złotych netto.

Zadanie nr 26:

Akademia Zdrowia i Odnowy Biologicznej „Exodus” z siedzibą w Radomiu przy ul. Ostrowieckiej 6/57, poczta 26-600 Radom, stawka za godzinę 36,00 złotych netto.

 

W zadaniach nr 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27, Zamawiający unieważnił postępowanie z powodu braku ofert.