,

Jest formą psychoterapii, która koncentruje się na bieżących problemach i wspomaga proces radzenia sobie w trudnej sytuacji. Może dotyczyć różnych sytuacji kryzysowych, na przykład utraty bądź żałoby. Ułatwia wyrażenie trudnych emocji, stabilizuje i pomaga w powrocie do stanu względnej równowagi wewnętrznej. Psycholog pomoże ustalić najbliższe cele i kroki działania osoby, pomoże uporządkować co jest najważniejsze w danym momencie dla osoby, pomoże poszukać nowych sposobów rozwiązania trudności, doradzi do jakich specjalistów warto zgłosić się po pomoc, jakie inne instytucje czy ośrodki są w stanie udzielić fachowej pomocy, doradzi jakie procedury formalne są możliwe do wykonania w danej sytuacji, pomoże przejść przez naturalne kryzysy czy inne trudne sytuacje życiowe wynikające ze zdarzeń losowych.