,

Sytuacje kryzysowe, obok swojego elementu emocjonalnego objętego pomocą psychologiczną, bardzo często wymagają również podjęcia konkretnych działań formalnych. Osoba dotknięta jakąś kryzysową sytuacją w swoim życiu bardzo często nie potrafi sobie sama poradzić  - odnosi wrażenie, że jest w sytuacji bez wyjścia, że nie ma dla niej ratunku. Pomoc prawna dostosowana do potrzeb każdego przypadku obejmuje więc diagnozę stanu faktycznego oraz ustalenie, jakie kroki prawne powinny zostać podjęte, aby w najbardziej skuteczny sposób rozwiązać zaistniały problem.

W praktyce pomoc prawna obejmuje więc przygotowanie pism, ewentualnie pozwów dotyczących wszystkich spraw rodzinnych jak np. ustalenia ojcostwa, zasądzenia alimentów, rozwodu lub separacji, powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej, ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustalenia formy i zakresu kontaktów rodziców z dziećmi itp.

W przypadku tzw. przemocy ekonomicznej polegającej między innymi na zaciąganiu przez jednego z małżonków w sposób  niekontrolowany długów, np. różnego rodzaju pożyczek-chwilówek  i obciążania nimi majątku rodziny bez wiedzy i zgody drugiego współmałżonka – pomoc w przeprowadzeniu postępowania mającego na celu zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej.

W przypadku przemocy fizycznej lub psychicznej, pomoc prawna obejmuje skazanie drogi prawnej ochrony przysługującej osobom doznającym przemocy.