,
Poradnictwo wychowawcze
piątek, 19 sierpnia 2016 08:26

Cykl zazwyczaj kilku bądź kilkunastu spotkań ukierunkowanych na relację rodzica/rodziców z dzieckiem. Umożliwia poprawę wzajemnych interakcji poprzez naukę rozumienia zachowań i reakcji dziecka. Jest nastawione na wypracowanie skutecznych i adekwatnych metod wychowawczych, jak również stanowczej i konsekwentnej postawy rodzicielskiej.