,

Od 21.03.2016 r. przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej

przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku,

działa grupa wsparcia AL - Anon

dla rodzin i bliskich osób uzależnionych

od alkoholu i innych substancji.

Zajęcia odbywają się w czwartki od godziny 17.30-19.00

w tzw. kawiarence

w budynku przy Kościele Świętego Jakuba w Brzesku.

Więcej informacji pod nr tel: 502 046 128.