,

Ośrodek Interwencji Kryzysowej współpracuje z:

  • Policją
  • Sądem
  • Ośrodkami Pomocy Społecznej
  • Szkołami

„Niebieski parasol”- projekt adresowany do rodziców i młodzieży szkół gimnazjalnych pod kątem zjawiska przemocy i agresji.

Podczas konferencji zorganizowanej w dniu 01.03.2016 r., w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku, pn.: „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkołach na terenie powiatu brzeskiego”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, Aneta Rzepa - psycholog  oraz Barbara Łyduch psycholog, przedstawiły program profilaktyczny „Niebieski Parasol” skierowany do młodzieży i rodziców szkół gimnazjalnych pod kątem zjawisk przemocy i agresji. Propozycja przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych dla uczniów oraz pogadanek i pedagogizacji rodziców na zebraniach wywiadowczych  cieszyła się u zebranych dużym zainteresowaniem.         W trakcie spotkania ogłoszony został również konkurs plastyczny dla młodzieży gimnazjalnej pn: "Stop przemocy", który swój finał miał 15.05.2016 r.

Pierwsze warsztaty w ramach programu ruszyły w marcu br. Łącznie psycholog OIK przeprowadził zajęcia 13 szkołach gimnazjalnych na terenie powiatu brzeskiego. Tematyka warsztatów obejmowała do wyboru: „Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111”, „Agresja w naszym otoczeniu”, „Przemoc w rodzinie”, „Przemoc rówieśnicza”.

Niniejszy program profilaktyczny miał na celu promowanie prawidłowo funkcjonującej rodziny, która jest zdolna zapewnić optymalne warunki rozwoju i wychowania, a także zmniejszenie skali przemocy w rodzinie i w szkole poprzez zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń z niej płynących.