,

BŚP IIIW poniedziałek 19 grudnia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku przybyła sztafeta harcerzy ze szczepu Czarnego działającego przy Zespole Szkół w Jadownikach, którzy wraz ze swoim Komendantem, a zarazem Komendantem całego brzeskiego Hufca im. Mikołaja Kopernika pwd. Bartłomiejem Turlejem oraz dh Anną Poliszak, drużynową z drużyny harcerskiej Jadowite Strzały ze szkoły w Jadownikach.

Druhowie przynieśli Betlejemskie Światło Pokoju, które otrzymali tydzień wcześniej podczas uroczystości w Katedrze na Wawelu, z misją rozniesienia go do wszystkich ludzi dobrej woli na terenie swojego działania. Betlejemskie Światło Pokoju zapalone w Grocie Narodzenia Pana Jezusa w Betlejem przez skautów austriackich, już od 26 lat przybywa do Polski za pomocą sztafety od skautów słowackich, a następnie przez polskich harcerzy jest przekazywane dalej.

Harcerze co roku przekazują Betlejemskie Światło Pokoju Staroście, wójtom i burmistrzom z terenu całego powiatu, Domom Opieki Społecznej, a także w parafiach, skąd każdy może je zabrać do swojego domu, aby zapłonęło na wigilijnym stole. W tym roku ideą przewodnią Betlejemskiego Światła Pokoju jest hasło „Odważnie Twórzmy Pokój” - wyjątkowo ważne przesłanie w tych niespokojnych czasach.