,

IMG 1503„Znaczenie rodziny biologicznej w życiu dziecka powierzonego w pieczę zastępczą”- szkolenie dla rodzin zastępczych

W dniu 23.02.2017 r., w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku miało miejsce szkolenie dla rodzin zastępczych pn.: „ Znaczenie rodziny biologicznej w życiu dziecka powierzonego w pieczę zastępczą” prowadzone przez psychologa Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Brzesku, panią Anetę Rzepa.

W szkoleniu wzięły udział 23 osoby z rodzin zastępczych, spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, pragnących rozwinąć praktyczne umiejętności wychowawcze    i efektywnie radzić sobie z sytuacjami problemowymi w domu i w szkole. Osoby obecne brały aktywny udział w szkoleniu, zgłaszały swoje potrzeby i oczekiwania.

Do prawidłowego rozwoju osobowości dziecka, niezbędny jest kontakt zarówno z matką jak i z ojcem. Brak któregokolwiek z rodziców pozostawia trwały uraz w psychice młodego człowieka i wywiera negatywny wpływ na jego przyszłe życie rodzinne, tj. na wykształcenie się w młodym człowieku właściwej wizji małżeństwa i rodzicielstwa.

Zastępcze rodzicielstwo jest szczególnym rodzajem rodzicielstwa. W związku z tym, wymaga od kandydatów szczególnego przygotowania sie do pełnienia tej roli. W rodzinie zastępczej dziecko z czasem staje sie jej pełnoprawnym członkiem, dlatego aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia w opiece zastępczej, został wprowadzony obowiązek szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu dotyczyły znaczenia rodziny biologicznej w życiu dziecka powierzonego w pieczę zastępczą. Jaką rolę rodzice biologiczni odgrywali/odgrywają      w życiu dziecka?. Rodzice zastępczy poszerzyli swoje umiejętności opiekuńczo – wychowawcze.

Szkolenie to stałe się także okazją do integracji rodzin zastępczych z terenu Powiatu Brzeskiego.

Równocześnie by na czas trwania szkolenia zapewnić opiekę dzieciom powierzonym     w pieczę zastępczą, odbywały się warsztaty z profilaktyki agresji i przemocy rówieśniczej prowadzone przez pedagoga Panią Magdalenę Kądziołka oraz psychologa Panią Barbarę Łyduch. Celem warsztatów było ograniczenie niepożądanych społecznie zachowań – agresja i przemoc, zwiększenie wrażliwości na krzywdę innych, wypracowanie sposobów obrony przed zachowaniami agresywnymi.

IMG 1503IMG 1504IMG 1505