,

thumb zdjecie 1Przestrzenie zielone w Małopolsce dostępne dla osób niepełnosprawnych

W dniu 28 czerwca 2017 r. w Krakowie podpisane zostało porozumienie o współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Oddziałem Małopolskim PFRON i prawie wszystkimi Powiatami z terenu Małopolski. Porozumienie podpisane zostało przez Rektora – prof. dr hab. Włodzimierza Sady, Martę Mordarską - Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON, Andrzeja Kuliga - Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta oraz Starostów i Wicestarostów.

„Bardzo rzadko zdarza się okazja, żeby w jednym miejscu zebrali się przedstawiciele prawie wszystkich Powiatów z terenu Małopolski, za co dziękuję Pani Dyrektor Marcie Mordarskiej i Państwu. Dla pracownika naukowego nie ma nic przyjemniejszego, niż praca dla społeczeństwa, a realizacja tego  porozumienie umożliwi wykorzystanie naszego potencjału” – takimi słowami zebranych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie przywitał Rektor – prof. dr hab. Włodzimierz Sady.

Strony Porozumienia wyraziły swoją chęć podjęcia wzajemnej współpracy, której nadrzędnym celem będzie stworzenie warunków dla połączenia teorii projektowania i zagospodarowania przestrzeni ze szczególnymi, praktycznymi potrzebami osób z niepełnosprawnościami oraz z uwzględnieniem lokalnych problemów przestrzennych. W ramach porozumienia Strony będą m.in. dzielić się doświadczeniem, podejmować wspólne działania na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Małopolski oraz upowszechniać informacje na temat  przełamywania barier.

„Chcemy udostępnić pod kątek terapeutycznym przestrzenie zielone na terenie Małopolski osobom, które na co dzień wymagają różnego rodzaju oddziaływań terapeutycznych. Jest to początek naszej wspólnej drogi, naszej współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych, z której profity będą czerpać mieszkańcy Małopolski”- podkreśliła znaczenie porozumienia Dyrektor Marta Mordarska.

zdjecie 3zdjecie 4