,

W dniu 07 czerwca 2018 odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu brzeskiego pod hasłem „Cyberprzemoc i inne zagrożenia w sieci. Jak skutecznie radzić sobie ze zjawiskiem przemocy internetowej wśród dzieci i młodzieży” prowadzone przez psychologa PCPR, Martę Knapińską. Prowadząca w 2017 roku przeprowadziła cykl warsztatów dla młodzieży oraz wykłady dla rodziców w szkołach powiatu brzeskiego w ramach programu profilaktycznego „CyberBEZPIECZNI”, co zaowocowało spostrzeżeniami i doświadczeniem, którymi mogła podzielić się z uczestnikami szkolenia.

W trakcie szkolenia rodzice zastępczy zapoznali się nie tylko z tematyką cyberprzemocy, lecz także zagrożeń związanych z sekstingiem, uwodzeniem w sieci, pornografią, nadużywaniem Internetu czy grami online. Szkolenie zawierało w sobie formę wykładową przeplataną projekcjami filmowymi, w której przewidziano miejsce na burze mózgów oraz dyskusje. Szczególną uwagę uczestników szkolenia przykuła kwestia narzędzi kontroli rodzicielskiej – zasadności korzystania, skuteczności i dostępności oraz problematyka rozmów o seksualności w kontekście szukania informacji na temat tych treści przez dzieci i młodzież w Internecie. Wszystkich rodziców zastępczych chcących pogłębić swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa w Internecie, mających różne wątpliwości czy borykających się z trudnościami w tym obszarze zapraszamy do korzystania z indywidualnych porad psychologa PCPR. Główny wydźwięk i najważniejszy wniosek ze szkolenia oddaje stwierdzenie, że „rozmowa i dobra relacja z dzieckiem są kluczem do uchronienia go przed zagrożeniami związanymi z Internetem”.