,

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie informuje o aktualnych bezpłatnych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

– Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szarych Szeregów 1;

– Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Makuszyńskiego 9;

– Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie, 31-964 Kraków, oś. Krakowiaków 46.

 

Schronienie (tj. nocleg, możliwość przygotowania i spożywania posiłków oraz pomoc psychologiczno-prawno-medyczna) można otrzymać bez skierowania i bez względu na dochód do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie.