,

Brzesko, 01.03.2019 r

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych
w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd 2019 r.”, który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu:


11.03.2019

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku

26.04.2019

Termin umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks)

15.03.2019
MODUŁ II

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2019

30.03.2019
MODUŁ II

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2019

06.05.2019
MODUŁ I

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I na I etap

31.05.2019
MODUŁ II

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2019 r.

14.06.2019
MODUŁ I

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach modułu I na etap I

15.06.2019
MODUŁ I

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie modułu I na II etap

31.08.2019

MODUŁ I

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach modułu I na etap II

10.10.2019

MODUŁ II

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego

04.12.2019

Termin złożenia końcowego zapotrzebowania na środki PFRON

31.01.2020

Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2019 r.)

15.04.2020

Termin złożenia końcowego sprawozdania do PFRON

30.06.2020

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2019 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone