,

Nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.

Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie.

Terminy naboru wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu określone zostaną przez realizatorów programu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku informuje, iż w.w. wnioski będą przyjmowane do 31 stycznia 2020r.

W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu
( procedury i załączniki w linku )

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/.../

W przypadku obszaru A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i  E programu .

Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON. (procedury i załączniki w linku)

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/...../

Brzesko, dn. 17.12.2019 r.