,

PCPR w Brzesku prowadzi kampanię promocyjną pod hasłem "RODZINA ZASTĘPCZA JEST NAJ!...", mającą na celu pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, które są najczęściej spotykaną w praktyce formą opieki zastępczej oraz najlepszą alternatywą dla dziecka w najtrudniejszych chwilach. Zwracamy się do rodziców, małżonków, osób samotnych, które chciałyby pomóc dzieciom potrzebujacym domu, o kontakt z naszą placówką mieszczącą się w Brzesku przy ul. Piastowskiej 2B. Tel. 14 66 300 31 lub  530 620 059.

plakat A1 pcpr